Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG)

Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG)

Datum: 
23/10/2008

Celtherapie

Beenmergtransplantatie, een leukemiebehandeling waarbij de patiënt beenmergcellen van een donor krijgt toegediend, is waarschijnlijk de bekendste vorm van celtherapie. Verschillende andere vormen bevinden zich nog in een experimenteel stadium.
'Een daarvan is het inspuiten van eigen bewerkte beenmergstamcellen bij patiënten die een ernstig hartinfarct doormaakten. Sinds 2004 voeren de diensten cardiologie en hematologie hier rond een studie', zegt Berneman.

Nood aan aangepaste infrastructuur

'Het uitvoeren van bewerkingen op celmateriaal dat nadien bij de patiënt wordt ingespoten, moet in een aangepaste infrastructuur en onder optimale omstandigheden gebeuren', vervolgt dr. Viggo Van Tendeloo, wetenschappelijk directeur van het centrum.
'Vandaar de oprichting van het CCRG eind 2005. Het beschikt over een eigen laboratorium en een clean room, een steriele ruimte die aan strikt omschreven kwaliteitsnormen beantwoordt.'

Voorlopig is het centrum gelegen naast de radiotherapie. Dit najaar verhuist het naar een grotere, nog te bouwen locatie naast het administratief gebouw. Daar zal plaats zijn voor twee bijkomende clean rooms en onderzoekslaboratoria.

Multidisciplinair centrum

'Momenteel is celtherapie in het UZA vooral een activiteit van de hematologie en de cardiologie. Maar het centrum staat open voor alle diensten die ervan gebruik willen maken. Zo werd onlangs een samenwerking met de dienst oftalmologie opgestart rond het kweken van oogstamcellen voor de behandeling van bepaalde oogziektes met stamceltherapie', merkt Berneman op.

Ontwikkeling nieuwe therapieën

Een andere activiteit binnen het CCRG zijn bewerkingen op de zogenaamde dendritische cellen, die een cruciale rol spelen binnen het afweersysteem.

'De medische wereld hoopt bepaalde kankers en virale infecties te behandelen door deze cellen te bewerken en nadien terug te geven aan de patiënt. Als universitair centrum werken we mee aan de ontwikkeling van deze nieuwe therapie, waarbij we ons toespitsen op de behandeling van acute myeloide leukemie, besmetting met het cytomegalievirus (CMV) en hiv-infectie', zegt Berneman.

Basisonderzoek

Het CCRG is ook erg actief binnen het basisonderzoek. Een omvangrijk luik is het onderzoek naar cellulaire immunotherapie.
Van Tendeloo: 'We proberen onder meer te achterhalen hoe we het afweersysteem kunnen stimuleren om een kwaadaardige tumor zelf aan te vallen. Dr. Peter Ponsaerts en ik hebben zeven jaar geleden een veilige gentransfer-technologie ontwikkeld om de eerder genoemde dendritische cellen genetisch zo te manipuleren dat ze andere cellen uit het immuunsysteem - de T-lymfocyten - als het ware aanporren om de tumor te vernietigen. Die methode wordt nu wereldwijd toegepast. Via een ander onderzoek, dat in nauwe samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gebeurt, proberen we met behulp van die techniek ook hiv te bestrijden.'

Regeneratieve geneeskunde

Een andere belangrijke activiteit is het stamcelonderzoek onder leiding van dr. Peter Ponsaerts, in het kader van de behandeling van ruggenmergletsels. Daarmee wordt het pad van de regeneratieve geneeskunde betreden, een tak die als doel heeft beschadigde organen te herstellen.

'Dat soort therapieën zijn nog lang geen realiteit. Maar de bedoeling is om een basis te leggen waaruit hopelijk ooit succesvolle behandelingen zullen voortvloeien', aldus Berneman.

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook