BOOST-studie bij kinderoncologie

Wat is de psychologische impact van kanker op kinderen/jongeren en hun gezin? En hoe kunnen we een zo goed mogelijke levenskwaliteit waarborgen doorheen het ziekte- en behandeltraject van kinderen met kanker?

Uit voorgaand onderzoek leren we dat het voor deze gezinnen niet altijd evident is om bepaalde onderwerpen (bijv. toekomstverwachtingen, piekergedachten, behandeltraject) ter sprake te brengen. Nochtans kan praten over deze onderwerpen stress en onzekerheid verminderen. Het geeft kinderen/jongeren ook de kans om meer inspraak te krijgen in hun traject waardoor we ook steeds beter zorg op maat kunnen bieden.

In samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, UZ Gent, UZ Leuven en UZ Brussel hebben we in de BOOST-studie een programma ontwikkeld om makkelijker te praten over kanker, zorg en de toekomst. We onderzoeken in welke mate dit programma kinderen/jongeren, hun gezin en zorgverleners helpt.

Wil je met je gezin graag deelnemen aan deze studie? Neem dan contact op met UZA-psychologen Nina Severijns (03 821 52 67) of Aithne Van den Bossche (03 821 50 73).

Wie kan deelnemen?

Wij zijn op zoek naar jongeren met kanker tussen 10 - 18 jaar oud die samen met hun ouder(s) willen deelnemen aan de studie. Daarnaast is het belangrijk dat:

  • de diagnose minstens 2 maanden geleden was
  • je (kind) op dit moment in behandeling bent
  • het kind/de jongere en één van de ouders Nederlands spreken en begrijpen

Wat houdt het BOOST-programma in?

Tijdens drie gespreksessies (+/- 1 uur) stimuleren we ouders en hun kind om met gesprekskaarten over elkaar te leren, zonder hen te verplichten om bepaalde onderwerpen aan te raken. De sessies zijn verspreid over drie maanden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Gezinnen die deelnemen worden per toeval verdeeld over twee groepen: een groep die het BOOST-programma volgt en een controlegroep die het programma niet volgt.

Beide groepen vullen op geregelde tijdstippen vragenlijsten (30-40 min per vragenlijst) in. Aan de hand van deze lijsten kunnen we de effecten van het BOOST-programma in kaart brengen.

Gezinnen uit groep 1 die het BOOST-programma volgen worden ook geïnterviewd om dieper op de kwaliteit van de sessies in te gaan.

Meer over de BOOST-studie

Neem contact op met UZA-psychologen Nina Severijns (03 821 52 67) of Aithne Van den Bossche (03 821 50 73) of neem alvast volgende links door:

Met steun van FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Kinderkankerfonds

Laatst aangepast: 08 oktober 2021
Auteur(s): Team kanker bij kinderen