Bone Anchored Hearing Aid, BAHA

BAHA staat voor Bone Anchored Hearing Aid of in het Nederlands botverankerd hoortoestel. Hierbij wordt achter het oor een titanium implantaat geplaatst waar de BAHA op bevestigd kan worden.

Hoe werkt een BAHA?

De BAHA bestaat uit een microfoon die geluid opvangt en een transducer die het opgevangen geluid omzet in een mechanische trilling. Het implantaat geeft de trilling door aan het schedel. De trilling gaat vervolgens rechtstreeks naar het slakkenhuis, waardoor de BAHA gebruiker het geluid hoort.

Wie komt in aanmerking voor een BAHA?

Een BAHA is meestal uitermate geschikt als uw gehoorprobleem zich in het middenoor situeert waardoor geluid niet via de gewone weg uw (goed werkende) slakkenhuis kan bereiken. Een gewoon hoortoestel is dan vaak niet mogelijk en de BAHA kan een oplossing bieden. Ook biedt een BAHA soms uitkomst als u geen hoortoestel kunt of mag dragen.
Ook als u eenzijdig doof bent (en normaal horend aan de andere zijde), kan de NKO-arts voorstellen om een BAHA te plaatsen. De BAHA geeft via beengeleiding het geluid van de dove zijde door aan de goedhorende zijde. Op die manier neemt u toch geluid waar van de dove kant, zonder dat u uw hoofd hoeft te draaien. Let wel: de dove zijde blijft doof en u zal geluid nog steeds niet kunnen lokaliseren. Ook voor oorsuizen biedt de BAHA in dit geval vrijwel nooit een oplossing.

Kan ik een BAHA uitproberen?

Als u in aanmerking komt voor een BAHA, mag u eerst vrijblijvend enkele weken ervaren hoe het is om te horen met een BAHA. U krijgt dan een BAHA mee naar huis die u kan bevestigen op een testband. Dit toestel probeert u dan zo vaak mogelijk uit om daarna een beslissing te nemen in verband met een eventuele operatie.

Hoe verloopt de operatie?

Krijgt u een BAHA-implantaat? Dan wordt u in het UZA meestal onder volledige verdoving geopereerd. De operatie duurt tussen een en twee uur. Voordat u geopereerd wordt, informeert een chirurg u tijdens een pre-operatief consult over het verloop en de risico’s van de operatie.

BAHA-implantaat

een BAHA-implantaat