UZA als fertiliteitskliniek

Jaarlijks houdt BELRAP een objectief rapport over fertiliteitsklinieken in België. Hieronden volgen enkele belangrijke parameters.

Effectieve geboortes na IVF

In het UZA krijgt 74% van de referentiepatiënten (vrouwen jonger dan 36 jaar) een kind na 6 pick-ups. Hiermee staan we op de tweede plaats in België.

Deze belangrijke parameter kijkt naar de cumulatieve kansen wanneer een patiënte aan een IVF-traject start en houdt rekening met verse en ingevroren embryo's van meerdere cycli.

Tweelingzwangerschappen na IVF

Veiligheid is in het UZA van groot belang, wat ook geldt bij IVF. Daarom proberen we het aantal tweelingzwangerschappen zo laag mogelijk te houden.

Concreet betekent dit dat in het UZA slechts 2,6% van alle IVF-zwangerschappen een tweelingzwangerschap was. Dit is veel lager dan het Belgisch gemiddelde van 5,3%.

Impact leeftijdscategorie

De leeftijd van een vrouw heeft een grote impact op de slaagkans van het IVF-traject. Uit onderzoek blijkt dat het slagingspercentage voor een levende geboorte per teruggeplaatste embryo in elke leeftijdscategorie aanzienlijk hoger ligt in het UZA dan het Belgische gemiddelde. 

Van alle teruggeplaatste embryo's van onze IVF-patiënten, scoren we met andere woorden hoger dan het Belgische gemiddele, ongeacht de leeftijd van de patiënt. 

 Hier vind je de gedetailleerde grafieken.

Laatst aangepast: 03 Mei 2024
Auteur(s): Team fertiliteit