Trombolyse

De meest voorkomende vorm van een beroerte is een herseninfarct. Door een verstopping van een hersenslagader (hersenbloedvat) krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof meer. Een langdurige verstopping kan leiden tot een herseninfarct met onherstelbare schade. Belangrijk is dat patiënten met een herseninfarct zo snel als mogelijk voor behandeling worden opgenomen in een ziekenhuis, bij voorkeur op een stroke unit. Hoe eerder de behandeling begint, des te groter de kans op een goed resultaat. 

  • De standaardbehandeling van een herseninfarct is intraveneuze trombolyse (IVT)
  • Patiënten die niet in aanmerking komen voor IVT of niet opknappen na IVT, kunnen nog behandeld worden met intra-arteriële trombolyse (IAT)
  • Voor een kleiner aantal patiënten is er nog een andere behandelingsoptie: mechanische trombectomie. Via de lokale, arteriële benadering kan men naast medicamenteuze trombolyse ook mechanische trombectomie toepassen. Lees hier meer over trombectomie.

 
Lees hieronder meer over intraveneuze trombolyse (IVT) en intra-arteriële trombolyse (IAT).

Intraveneuze trombolyse (IVT: toediening via de ader)

Intraveneuze trombolyse (IVT) is de standaardbehandeling bij een herseninfarct. Via een infuus in een ader worden er krachtige bloedverdunners (trombolyticum) toegediend die zich verspreiden over de gehele lichaamscirculatie. Zo kunnen we de bloedklonter oplossen en de blijvende schade beperken. Het meest gebruikte trombolyticum is recombinant tissuetype plasminogen activator (rtPA). 

De behandeling is mogelijk tot 4,5 à 5 uur na het herseninfarct. Hoe sneller we met trombolyse kunnen starten, hoe beter het resultaat. Het is dus erg belangrijk de symptomen op tijd te herkennen (met de FAST-test) en snel te reageren. 

  • Het toedienen van trombolytica heeft als risico dat er een (symptomatische) hersenbloeding of een bloeding elders in het lichaam kan optreden (2 tot 8% kans).
  • Na een intraveneuze trombolyse zijn slechts in 25% van de gevallen de bloedvaten weer open.

Intra-arteriële trombolyse (IAT: plaatselijke toediening via de slagader) 

Patiënten die niet behandeld kunnen worden met een intraveneuze trombolyse of die na de behandeling niet beter worden, kunnen nog behandeld worden met een intra-arteriële trombolyse (IAT). Een intra-arteriële trombolyse kan tot 6 uur na het herseninfarct uitgevoerd worden.

Via een arteriële punctie in de liesslagader wordt een microkatheter tot aan de bloedklonter (trombus) gebracht. Het trombolyticum, een middel dat bloedklonters oplost, kan zo ter plaatse worden toegediend.

Deze lokale behandeling heeft in theorie een aantal voordelen, aangezien het trombolyticum niet in heel het lichaam terecht komt. Een intra-arteriële trombolyse heeft echter een grotere kans op hersenbloedingen. Het is niet duidelijk of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Na acute behandeling met trombolyse

Na de acute behandeling van een beroerte gaat u van de eenheid voor beroertezorg of medium care naar een gewone kamer op dezelfde afdeling. Dit gebeurt gemiddeld na 2 tot 5 dagen. Hier worden verdere onderzoeken uitgevoerd en gaat u van start met de revalidatie.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 14 augustus 2019 - 12:08
Auteur(s): Team