Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Tijdens de zuurstofbehandeling

Hoe verloopt de zuurstofbehandeling?

Wat voelt u tijdens de behandeling?

Wat mag u doen tijdens de behandeling?

Hoe verloopt de zuurstofbehandeling?

Na uw voorbereidend gesprek en onderzoeken kan de behandeling met hyperbare zuurstof van start gaan. Bij uw eerste behandeling gaat de verpleegkundige meestal met u mee in de kamer. Het aantal behandelingen hangt af van uw aandoening en hoe u op de therapie reageert. Vaak worden er verschillende patiënten samen behandeld. Boven de drukkamer ligt de controlekamer: een continue camera- en microfoonverbinding zorgt voor een permanent contact met de verantwoordelijke verpleegkundige (operator).

Een behandeling duurt meestal 1,5 tot 2 uur, maar dit is afhankelijk van de indicatie. Tijdens de luchtpauzes mag u het zuurstofmasker even afzetten: de operator verwittigt u. U mag gewoon ontbijten voor u naar de sessie komt.

STAP 1: de kamer wordt op druk gebracht (± 10 min)

 • Eenmaal iedereen geïnstalleerd is, wordt de deur van de drukkamer gesloten.
 • De omgevingsdruk wordt geleidelijk verhoogd van 1 ATA naar maximum 2,8 ATA. Deze druk is te vergelijken met de druk onder water op een diepte van 18 meter.
 • U merkt dat het tijdens de drukverhoging  warmer wordt.

STAP 2: u zet het zuurstofmasker op

 • Zorg dat het masker goed aansluit. Twijfelt u? Vraag de begeleider gerust om hulp.

STAP 3: uw begeleider verlaat de drukkamer via het sas

 • Bij problemen kan de begeleider via het sas opnieuw de behandelruimte betreden.
 • U en uw medepatiënten worden gevolgd met camera's.
 • U kunt met de verpleegkundige praten via het intercomsysteem.  Als u gewoon luidop praat, hoort men u.

STAP 4: Verblijf op druk

 • U ademt rustig langs het masker – tijdens de luchtpauzes kan u dit even afzetten. Vermits de behandeling meestal 1,5 tot 2 uur duurt, voorziet u best wat lectuur zodat u zich niet te erg focust op de ademhaling. Elektronische apparatuur (bv. Smartphones, laptops, pc en tablets …) mogen niet in de behandelkamer.   

STAP 5: de druk in de kamer wordt teruggebracht tot 1 ATA

 • Als de druk in de kamer opnieuw 1 ATA is, gaat de deur open en is de sessie voorbij.

Wat voelt u tijdens de behandeling?

Temperatuurveranderingen

Door de drukverhoging stijgt de omgevingstemperatuur: de temperatuur in de drukkamer kan stijgen van 25°C naar 28°C. Tijdens de laatste fase van de behandeling (van druk gaan) gebeurt het omgekeerde en kan u het koud krijgen.
Draag dus lichte kledij die makkelijk aan en uit kan.

Druk op uw trommelvlies of oorpijn

Ons middenoor is van de buitenwereld afgesloten door een trommelvlies. Het staat via een klein kanaaltje (buis van Eustachius) in verbinding met de keelholte. Als de omgevingsdruk stijgt, wordt het trommelvlies naar binnen gedrukt. U merkt aan uw trommelvlies dat de omgevingsdruk stijgt. Dit is te vergelijken met wat u voelt tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.

Om dit te verhelpen moet u de druk in de keel gelijk maken aan de druk buiten het lichaam. Zo opent de buis van Eustachius zich, komt er lucht in het middenoor en wordt het trommelvlies terug naar buiten gedrukt.

U kunt als volgt uw oren klaren:

 • Slikken, geeuwen of kauwen
 • Het Valsalvamanoeuvre: Doe alsof u uw neus snuit terwijl u uw neus dichtknijpt. Als u uw trommelvliezen voelt 'klikken', doet u het correct. Opgelet: forceer niets.

Meld het altijd aan de begeleider als het u niet lukt om de oren te klaren, of wanneer u oorpijn hebt. Forceer het trommelvlies zeker niet. De drukcompensatie tijdens de laatste fase van de behandeling (van druk gaan) gebeurt meestal automatisch – hier moet u zeker geen Valsalvamanoeuver toepassen!

Wat mag u doen tijdens de behandeling?

Een behandeling in de drukkamer duurt meestal 1,5 tot 2 uur. U kunt zich intussen rustig bezighouden met:

 • lezen (maar niet via een tablet of e-reader!)
 • tijdens de pauzes praten met uw medepatiënten
 • schrijven, tekenen of kleuren (enkel met een potlood)
 • radio beluisteren via de hoofdtelefoon die in de caisson aanwezig is.
 • ...

Verder adviseren wij u water te drinken (niet-koolzuurhoudend). Een caissonbehandeling heeft een uitdrogend effect.
Eten is af te raden. Inslikken van lucht tijdens het eten kan bij de drukverlaging op het einde van de behandelingssessie maagpijn, krampen en misselijkheid veroorzaken. Ook kauwgum kan deze symptomen geven.

Lees meer over de zorg na uw hyperbare zuurstofbehandeling.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team