Tandimplantaat

Als een tandwortel vervangen moet worden omwille van een trauma, oncologische resectie of aangeboren afwijking, wordt er een tandimplantaat geplaatst.

Wat is een tandimplantaat?

Een tandimplantaat is een kunstmatige vervanging van een tandwortel. De kunstwortel vormt de basis voor de verdere opbouw van de ontbrekende kroon en/of tand. Tandimplantaten zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal. Als het implantaat in het kaakbot geplaatst wordt, zullen de botcellen zich actief vasthechten aan het implantaatoppervlak. Dit proces heet osseo-integratie.

Voorbereiding van de plaatsing van een tandimplantaat

Wanneer een tandelement verwijderd wordt, verdwijnt langzaam ook het bot op de plaats van de verwijderde tand. Het is alsof het bot wegsmelt na het verwijderen van het tandelement.

Voordat we een tandimplantaat plaatsen, gaan we na of er voldoende bot aanwezig is voor het plaatsen van een implantaat. Deze evaluatie gebeurt vaak aan de hand van een 3D-scan.

Wanneer er voldoende bot aanwezig is, kunnen we overgaan tot de planning voor het plaatsen van het implantaat.

Wanneer er te weinig bot aanwezig is, zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen:

  • kunstbot
  • heupkambot
  • schedeldakbot

We bespreken deze behandelingsopties uitvoerig tijdens een consultatie.

Na de plaatsing van een tandimplantaat

Na het plaatsen van het implantaat moet deze in de meeste gevallen eerst vastgroeien in het bot (osseo-integratie). De tijd die nodig is voor de osseo-integratie is afhankelijk van de plaats van het implantaat, de kwaliteit van het bot en of er al dan niet gebruik gemaakt werd van een botgreffe (donorbot).

Wanneer het implantaat vastgegroeid is aan het bot, kan de tandarts beginnen met het opmaken van een kroon of kronen (vaste structuur) of een baar- of bol-constructie (uitneembare structuur).

Laatst aangepast: 19 november 2021