Sportmedische keuring en preventie

Een screening of sportmedische keuring is de check-up die elke sporter het best aan het begin en tijdens zijn sportcarrière laat uitvoeren. Een goed sportmedisch onderzoek is vanuit preventief oogpunt erg belangrijk. Vaak helpt het om overbelastingsletsels te voorkomen.

Screening: voor wie?

Een sportief leven is gezond, maar het gebeurt best na een grondige check-up door een sportarts. Die weet welke belasting uw lichaam tijdens het sporten ondergaat. Ook jonge atleten en beginnende sporters doen er goed aan om zich – eenmaal ze beginnen met intensieve sportbeoefening - grondig te laten screenen en adviseren.  
Voor erkende topsporters en bepaalde categorieën van recreatiesporters (bijv. wielrennen, boksen, motorcross en duiken) is de sportmedische keuring een jaarlijkse verplichting van de Vlaamse Gemeenschap of hun sportfederatie.

Erkende topsporters hebben recht op een jaarlijkse kostenloze sportmedische keuring in een van de erkende keuringscentra, al dan niet aangevuld met specifieke onderzoeken. Om te weten of jij hiervoor in aanmerking komt, moet je – bij aanmelding op SPORTS - navragen of je naam op de lijst van Medisch Verantwoord Sporten staat. BLOSO (Afdeling Topsport) beheert deze lijst en hij is opgemaakt op basis van uw topsportdossier van de sportfederatie.

Topsportbeloften (lager onderwijs), leerlingen/topsporters (secundair onderwijs), beloftevolle jongeren en eliteatleten komen hiervoor altijd in aanmerking. Voor meer informatie over de verschillende topsportstatuten kan je terecht op de website van BLOSO. Ook jouw sportfederatie kan je vertellen of je gebruik kunt maken van deze regeling.

 
Screening: welke tests?

Een klassieke sportmedische keuring met inspanningstest bestaat uit :

  • een rust-ECG (in lig) en eventueel een longfunctieonderzoek
  • een grondige vragenronde van de arts en een lichamelijk onderzoek
  • bloedanalyse (alleen op aanvraag)
  • meting van lengte en gewicht, eventueel huidplooidiktemetingen
  • inspanningstest op de fiets of loopband mét melkzuur-, hartslag- en zuurstofopnamemeting, en vaak ECG-opname. Op de loopband worden zo nodig – tijdens inspanning - videobeelden van het gang- en looppatroon gemaakt.
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team s.p.o.r.t.s.