Rug- en nekklachten

De behandeling en opvolging van rug- en nekklachten gebeurt door verschillende (para)medici: revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, ergonoom en een psycholoog.

Waarom fysische revalidatie bij nek- en rugklachten?

U komt mogelijk in aanmerking voor deze behandeling als u al enkele maanden nek- of rugpijn hebt, of als u recent een operatie onderging aan uw nek of rug.

Hoe bereidt u zich voor op fysische revalidatie bij nek- en rugklachten?

Voor de behandeling draagt u het beste sportieve kledij. U kunt zich omkleden op de revalidatieafdeling.

Hoe verloopt fysische revalidatie bij nek- en rugklachten?

Eerst gaat u op raadpleging bij de revalidatiearts. Als u in aanmerking komt voor de multidisciplinaire rugrevalidatie, zal de arts een programma voor u samenstellen. U begint met een theorieles over rug en nek, nadien is er een meer op de praktijk gerichte informatiesessie bij de ergotherapeut en krijgt u een psychologische evaluatie. De beweeglijkheid en de kracht van uw rug of nek worden ook getest. U begint met individuele oefentherapie bij een van onze kinesisten in afwachting van de testen. Wanneer alle testen afgerond zijn, kunt u starten met oefensessies op maat op onze gespecialiseerde oefentoestellen voor rug en nek. Deze oefensessies vinden twee maal per week plaats, en dit maximaal zes maanden lang.

Wat gebeurt er na fysische revalidatie bij nek- en rugklachten?

Na het oefenprogramma ondergaat u opnieuw de psychologische evaluatie en de testen van de beweeglijkheid en de kracht van uw rug of nek. Op het einde van uw revalidatieprogramma gaat u opnieuw op raadpleging bij de revalidatiearts. Tijdens deze raadpleging kunt u al uw vragen stellen.

Lees ook de folder over revalidatie bij chronische rug- en nekklachten.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische revalidatie