Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Pijnstilling (na de operatie met een pijnpomp)

Vele mensen denken dat dit normaal is en er nu eenmaal bijhoort. Niets is minder waar! Pijn is niet volledig te voorkomen, maar moet toch zoveel mogelijk onderdrukt worden. Het vertraagt de genezing en kan nadelige invloeden op het lichaam hebben. Met een postoperatieve pijnpomp bestrijden we de pijn na uw operatie zoveel mogelijk.

Wat is een pijnpomp?

Pijn na een operatie wordt bestreden met een ‘PCA-pomp’, waarmee de patiënt zichzelf een pijnstiller kan toedienen. De pomp dient continu pijnstillende middelen toe, maar u kunt uzelf nog een extra dosis (een ‘bolus’) geven als de pijn heviger is. Zo hoeft u niet te wachten op een verpleegkundige. Er zijn 3 soorten pijnpompen (zie verder). Het type pomp hangt af van uw ingreep, de plaats van de insnede én uw medische voorgeschiedenis.

1. PCIA: pijnstilling in de ader

De PCIA-pijnpomp spuit de pijnstillers rechtstreeks in het bloed. De pomp wordt op een infuus in de ader van uw arm of hals aangesloten. De pijnmedicatie wordt niet continu toegediend.

2. PCEA: epidurale pijnstilling

De pijnstillers gaan rechtstreeks naar de ruggenmergzenuwen. De pijnpomp wordt aangesloten op een katheter (een dun slangetje) in de rug. De anesthesist plaatst die vóór de operatie in de rug onder plaatselijke verdoving. Men spreekt ook wel over ‘de ruggenprik’.

3. Perifeer zenuwblok

Er wordt heel gericht één zenuw in een lidmaat (arm of been) verdoofd. De pijnpomp wordt aangesloten op een katheter in de buurt van de zenuwen van het lichaamsdeel dat verdoofd moet worden, bv. in de knieholte voor voetoperaties, in de hals voor schouderoperaties, of in de lies voor knieoperaties. De anesthesist plaatst de katheter vóór de operatie.

pijnpomp UZA

Hoe gebruikt u de pijnpomp?

Een druk op de knop

Op de pijnpomp zit een drukknopje. Druk erop als u pijn hebt om uzelf een extra pijnstiller toe te dienen. Na ongeveer 10 minuten (afhankelijk van het type pijnstiller) voelt u het effect.

drukknop pijnpomp uza

De pijnpomp is veilig

De anesthesist stelt de maximaal toegelaten dosis in. Het gebruik van de pijnpomp is dus altijd veilig: er is nooit gevaar voor een overdosis of verslaving.

Verzacht de pijn op tijd

Verzacht de pijn zowel bij rust als bij beweging. Dien uzelf bijvoorbeeld een pijnstiller toe voor de verzorging of voor een inspanning (hoesten, kinesitherapie ...). Wacht niet tot de pijn te erg wordt, en voorkom ernstige pijnopstoten. Hoe sneller u de pijn wegwerkt, hoe makkelijker ze verdwijnt. Langdurige, hevige pijn is moeilijker te behandelen én kan chronisch worden, wat wil zeggen dat ze nog lang na uw operatie blijft bestaan.

Bedien de pomp zelf

Het is heel belangrijk dat alleen u op het knopje van de de pijnpomp drukt. De pomp mag niet bediend worden door familie of vrienden.

Mogelijke bijwerkingen

Bij epidurale verdoving (PCEA) kunnen de benen, buik of borstkas ‘slapend’ of ‘verdoofd’ aanvoelen. U kunt ook krachtsverlies in uw benen ervaren. Kom dus niet alleen uit bed maar steeds met hulp van een verpleegkundige. Meld het meteen als u de benen moeilijk of niet kunt bewegen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, ijlheid in het hoofd, jeuk, sufheid, of andere. Soms hebt u ook minder gevoel bij het plassen.

Hebt u ergens last van, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts. Zij kunnen maatregelen nemen om de bijwerkingen te verminderen of te laten verdwijnen. Sommige ongemakken komen trouwens niet door de pijnstillers, maar door de pijn zelf.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team