Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Open ductus arteriosus

De persisterende ductus arteriosus is een soort hartprobleem waarbij het bloedvat dat de longslagader verbindt met de aorta na de geboorte open blijft. Een behandeling kan dan nodig zijn.

Wat is een aandoening van de ductus arteriosus?

De ductus arteriosus is een verbinding tussen de longslagader en de grote systeemslagader (aorta). Dit kanaaltje is noodzakelijk gedurende de zwangerschap. De longen oefenen tijdens de zwangerschap geen functie uit en worden ‘gebypassed’ door de ductus arteriosus. Na de geboorte sluit de ductus normaal spontaan.

Bij ongeveer 30 tot 40 % van de vroeggeboren baby's blijft de ductus na de geboorte open. Dat kan leiden tot een snellere ademhaling en een effect hebben op de overige organen (verminderd plassen, bemoeilijkte vertering enz.). Het risico op persisterende ductus wordt groter naarmate uw baby vroeger geboren is en wanneer er geen longvoorbereiding kon gegeven worden voor de geboorte.

Hoe stellen we de diagnose bij een blijvende ductus arteriosus?

Om een persisterende ductus arteriosus op te sporen voeren we een echografie van het hartje uit (echocardiografie). Het onderzoek gebeurt meestal in de eerste levensdagen en maakt bij de zeer vroeg geboren baby's deel uit van een routinematige screening van de hartfunctie. Het onderzoek gebeurt gewoon in de couveuse.

Hoe kan een ductus arteriosus behandeld worden?

Op basis van de echo en de symptomen van uw baby zal beslist worden of er behandeling nodig is. Als dat het geval is, gebeurt dat meestal door het intraveneus toedienen van Ibuprofen gedurende 3 opeenvolgende dagen. Dat pijn- en koortswerende middel kan ervoor zorgen dat de ductus sluit. Soms is een tweede behandeling nodig. In zeldzame gevallen is een operatie nodig.

Laatst aangepast: 02 maart 2018
Auteur(s): Team neonatologie