Nierbiopsie

Om te achterhalen waarom de nierfunctie vermindert of als een behandeling voor nefrotisch syndroom niet aanslaat, is het soms nodig om een stukje van de nier microscopisch te onderzoeken. Via een nierbiopsie onder volledige narcose wordt er een cilindertje nierweefsel afgenomen. Dit is niet dikker dan een balpenvulling en 1 à 2 cm lang.

Voorbereiding

 • Bloedafname
 • Uw kind komt ’s avonds (niet nuchter) of ‘s ochtends (wel nuchter) naar het ziekenhuis voor een opname van 1 dag en nacht.

Zo verloopt de nierbiopsie

 • Eén ouder mag mee tot het kind slaapt.
 • In de huid wordt een klein sneetje (3 mm) gemaakt.
 • Terwijl hij via de echo kijkt, prikt de kindernefroloog met een fijne biopsienaald in de nier.

Na de biopsie

 • Na de prik krijgt uw kind een drukverband op de plaats van de prik.
 • Om de kans op een nabloeding te beperken, moet uw kind in bed blijven.
 • Uw kind krijgt een infuus om het vochtgehalte op peil te houden.
 • De bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd.
 • Afhankelijk van het tijdstip van de nierbiopsie zal de kindernefroloog ’s avonds of de volgende ochtend een controle-echo van de nier uitvoeren. Als alles oké is, mag het drukverband er af.
 • Sport en zwemmen raden we af de eerste 48 uur na de biopsie. Het sneetje is verbonden
 • met steristrips.  Na 48 uur mag uw kind in bad, daardoor kunnen de steristrips makkelijk verwijderd worden.
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team nierziekten kinderen