Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Lokale zwelling(en) in de hals

Een lokale zwelling in de halsstreek die langer dan 2 tot 4 weken aanhoudt moet verder onderzocht worden.

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn vele oorzaken mogelijk van een lokale zwelling in de hals. De lokale zwelling in de hals kan een gevolg zijn van infectie, ontsteking of een recent trauma. Een lokale halszwelling kan ook aangeboren (congenitaal) zijn of het gevolg zijn van metabole of hormonale veranderingen.

Goedaardige of kwaadaardige tumoren kunnen ook aan de basis liggen van een lokale halszwelling. Zo kan een lokale zwelling in de halsstreek het eerste teken zijn van een hoofd- en halskanker, schildklierkanker, of van bepaalde hematologische tumoren zoals lymfomen. Dit type van halsklieren zijn meestal niet pijnlijk en worden progressief groter.

Hoe worden halszwellingen behandeld?

Van oppuntstelling tot behandeling

Oppuntstelling

De oppuntstelling van een lokale halszwelling start met een klinisch NKO-onderzoek om de mogelijke oorzaak van de zwelling na te gaan. Hierbij zal de NKO-arts:

  • de mond-, neus-, en keelholte en het strottenhoofd grondig onderzoeken. 
  • een endoscopisch onderzoek verrichten. 
  • de hals palperen en de kenmerken van de halszwelling bepalen.
     

Beeldvorming geeft vaak bijkomende informatie. Met een CT-scan van de hals kunnen klieren of andere zwelling in de hals zichtbaar gemaakt worden. Een echografisch onderzoek van de halsstreek, al of niet in combinatie met een echogeleide punctie (fine needle aspiration cytology of FNAC) kan ook worden aangevraagd in functie van de klinische bevindingen.

Behandeling

Eenmaal de diagnose gekend is, zal indien nodig een behandeling worden ingesteld.

De behandeling hangt af van de diagnose en kan bestaan uit medicatie en/of heelkunde.

Laatst aangepast: 25 november 2021