Leverdialyse

Leverdialyse

Bij leverfalen kan leverdialyse een tijdelijke oplossing zijn om kostbare tijd te winnen. Het is de bedoeling om de patiënt uit het acute stadium te halen, of als dat niet lukt, 4 of 5 dagen tijd te winnen in afwachting van een levertransplantatie.

Waaruit bestaat een leverdialyse?

Bij leverdialyse worden afvalstoffen uit het bloed verwijderd die de zieke lever niet meer zelf kan opruimen. De techniek die het UZA gebruikt, is MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System). Het bloed wordt gespoeld met albumine, een eiwit waaraan de afvalstoffen zich binden. Doordat vergevorderd leverfalen vaak gepaard gaat met nierproblemen, ondergaat de patiënt tegelijk klassieke nierdialyse.

Welke patiënten komen in aanmerking voor een leverdialyse?

  • Mensen met een acute opstoot van bijvoorbeeld hepatitis B of C
  • Mensen met een heel ernstige leververgiftiging
  • Patiënten van wie de lever na een transplantatie niet op gang komt
  • Personen bij wie een heel groot stuk van de lever is weggenomen
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s):