Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Keelamandelen

De tonsillen of keelamandelen bevinden zich in de keelholte. Er kan een acute ontsteking ontstaan in de tonsillen: een “tonsillitis” of “angina tonsillaris”.

Oorzaken van tonsillitis

Een specifieke vorm van ontsteking in de tonsillen wordt gezien bij klierkoorts of “mononucleosis infectiosa”. Ook andere virussen kunnen aanleiding geven tot acute tonsillitis. De oppuntstelling en de behandeling zijn dan verschillend.

Symptomen van tonsillitis

Een angina tonsillaris is een acute bacteriële ontsteking van de tonsillen en kan gepaard gaan met keelpijn, pijn bij het slikken, koorts en een algemeen onbehagen. Bij een angina tonsillaris zijn de halsklieren vaak vergroot en pijnlijk.

Onderzoeken van tonsillitis

De diagnose van een angina tonsillaris wordt gesteld door het klinisch NKO-onderzoek, al of niet aangevuld met een bloedname in functie van de kliniek.  Na zijn oppuntstelling zal de NKO-arts beoordelen of het opstarten van antibiotica zinvol en nodig is.

Behandeling van tonsillitis

In de behandeling van een acute tonsillitis zijn pijnstilling en vochttoediening belangrijk. Opname in het ziekenhuis kan nodig zijn in ernstige gevallen of bij abcesvorming (“peritonsillair abces”).

Een amandeloperatie (“tonsillectomie”) wordt in principe maar toegepast na het doormaken van meerdere anginae per jaar. Deze ingreep kan ook aangewezen zijn als onderdeel van de behandeling van obstructief slaap apnea hypopnea syndroom. Een tonsillectomie wordt altijd onder een volledige algemene verdoving verricht.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 07 maart 2018 - 15:03
Auteur(s): Team