Kaakgewrichtsaandoeningen

Bij kaakgewrichtsklachten voert de tandarts een klinisch en functioneel onderzoek uit van de tanden en de kaken. Indien nodig wordt dat onderzoek aangevuld met een radiologische overzichtsfoto.

Hoe bereidt u zich voor op een tandheelkundige behandeling van kaakgewrichtsklachten?

Bij de eerste consultatie hoeft u niet met uw medicatie te stoppen. Eten of drinken op voorhand kan zonder probleem. U meldt zich aan op de dienst tandheelkunde en brengt mee:

  • een verwijsbrief
  • een overzicht van de medicatie
  • eventuele verzekeringspapieren als deze op voorhand moeten worden ingevuld
  • radiologische opnamen die van toepassing zijn

Hoe verloopt een tandheelkundige behandeling bij kaakgewrichtsaandoeningen?

U neemt plaats in de tandartsstoel en de tandarts stelt u vragen over uw klachten. Daarna onderzoekt de tandarts uw mond en overloopt u samen het behandelingsplan. Soms is het nodig bijkomende radiologische onderzoeken te laten uitvoeren en wordt u doorverwezen naar de dienst radiologie. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Deze informatie werd laatst aangepast op dinsdag 14 augustus 2018 - 11:08
Auteur(s): Team