Hyperparathyroidie (te hard werkende bijschildklieren)

De bijschildklieren zijn organen die tegen de achterzijde van de schildklier aanliggen. Meestal zijn er vier bijschildkliertjes, die de calciumhuishouding in het bloed regelen. Als de bijschildklieren te snel werken en te veel parathyroïdhormoon aanmaken, stijgt het calciumgehalte in het bloed boven normaal en daalt het fosfaatgehalte. We spreken dan van hyperparathyroidie.

Hyperparathyroidie komt voor bij 2 vrouwen op 1000 per jaar en bij mannen 1 op 1000 per jaar.

Wat zijn de symptomen?

De klachten en tekenen omvatten:

  • nierstenen
  • botontkalking (osteoporose) of botbreuken
  • spierklachten
  • vermoeidheid
  • misselijkheid
  • dorst en veel drinken
  • depressie

Wat zijn de oorzaken?

  • Problemen in de klieren zelf (primaire hyperparathyreoïdie): klein gezwel, te grote kliertjes…
  • Problemen buiten de bijschildklier gelegen (secundaire hyperparathyroïdie): nierproblemen, tekort aan vitamine D…

Hoe wordt hyperparathyroïdie vastgesteld?

Bij vermoeden van hyperparathyroïdie voeren we enkele onderzoek(en) uit. Lees hier meer over de onderzoeken die in het kader van problemen aan de bijschildklieren gebeuren.

Hoe wordt hyperparathyroïdie behandeld?

Patiënten met primaire hyperparathyroïdie worden behandeld door middel van een operatie. Deze is vaak succesvol (> 95%).

Bij een secundaire hyperparathyroïdie kunnen vitamine D en calciumsupplementatie helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2023