Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Halsklieren

Een lokale zwelling in de halsstreek die langer dan 2 tot 4 weken aanhoudt moet verder onderzocht worden.

Oorzaken van halszwellingen

Er zijn vele oorzaken mogelijk van een lokale zwelling in de hals. De lokale zwelling in de hals kan een gevolg zijn van infectie, ontsteking of een recent trauma. Een lokale halszwelling kan ook aangeboren (“congenitaal”) zijn of het gevolg zijn van metabole of hormonale veranderingen. Goedaardige of kwaadaardige tumoren kunnen ook aan de basis liggen van een lokale halszwelling. Zo kan een lokale zwelling in de halsstreek het eerste teken zijn van een hoofd- en halskanker, schildklierkanker, of van bepaalde hematologische tumoren zoals lymfomen. Dit type van halsklieren zijn meestal niet pijnlijk en worden progressief groter.

Onderzoeken van halszwellingen

De oppuntstelling van een lokale halszwelling start met het nagaan van de mogelijke oorzaak van de zwelling. Bij het klinisch NKO onderzoek zal de NKO arts de mond-, neus-, en keelholte en het strottenhoofd grondig onderzoeken. Hierbij zal de NKO-arts ook een endoscopisch onderzoek verrichten. Ook zal de NKO-arts de hals palperen en de kenmerken van de halszwelling bepalen.

Beeldvorming geeft vaak bijkomende informatie. Met een CT-scan van de hals kunnen klieren of andere zwelling in de hals zichtbaar gemaakt worden. Een echografisch onderzoek van de halsstreek, al of niet in combinatie met een echogeleide punctie (“fine needle aspiration cytology” (FNAC)) kan ook worden aangevraagd in functie van de klinische bevindingen.

Behandeling van halszwellingen

Eenmaal de diagnose gekend is, zal indien nodig een behandeling worden ingesteld. Behandeling zal afhangen van de diagnose en kan bestaan uit medicatie en/of heelkunde.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team