Graciloplastie

Wat is graciloplastie?

Indien het sluitspierdefect te groot is en/of sacrale neuromodulatie faalt kan de gracilisspier (spier t.h.v. de binnenzijde van de dij) gebruikt worden als nieuwe spier rond de aars.

Hoe verloopt de ingreep?

Deze spier kan thuis getraind worden. Tot voor kort werd hiervoor een electrode met pacemaker geïmplanteerd t.h.v. de spier. Nu maken we gebruik van een nieuwe techniek: de training gebeurt door uitwendige electrostimulatie met gelijkaardige resultaten (hiervoor zijn momenteel nog weinig wetenschappelijke gegevens beschikbaar). Deze techniek kan ook worden toegepast indien er naast een groot sluitspierdefect eveneens een fistel bestaat tussen vagina en aars.

Resultaat na de ingreep

  • In 70% van de gevallen resulteert de behandeling positief.
  • Bij deze ingreep kan constipatie voorkomen. Indien dit het geval is, kunnen lavementen een oplossing bieden.
Laatst aangepast: 15 februari 2021
Auteur(s): Team klein bekken kliniek