Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Fertiliteitspreservatie bij de man

U of uw zoon ondergaat binnenkort een oncologische behandeling. Deze behandeling kan een nadelig effect op de vruchtbaarheid hebben. Als u of uw zoon een kinderwens heeft, kunt u in aanmerking komen voor fertiliteitspreservatie.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van kankerbehandelingen op uw vruchtbaarheid?

Spermacellen zijn de mannelijke voortplantingscellen die worden aangemaakt in de teelballen. Bij ejaculatie (zaadlozing) verlaten de spermacellen het lichaam via de zaadleiders. Het ejaculaat, de vloeistof die vrijkomt bij ejaculatie, bevat spermacellen en vocht geproduceerd door klieren van het voortplantingsstelsel zoals de prostaat. Om een eicel op een natuurlijke manier te kunnen bevruchten, moet het ejaculaat voldoende rijpe en beweeglijke spermacellen bevatten.

Zowel chemotherapie als radiotherapie kunnen de rijping en de beweeglijkheid van de spermacellen aantasten. Deze gevolgen kunnen tijdelijk of onomkeerbaar zijn, afhankelijk van het type, de duur en de locatie van uw oncologische behandeling.

Welke mogelijkheden zijn er om uw vruchtbaarheid te bewaren?

Voor mannen (tot 45 jaar) zijn er methodes om de spermacellen preventief te beschermen tegen de schadelijke effecten van een oncologische behandeling en de vruchtbaarheid te proberen bewaren.

Uw behandelend arts bespreekt samen met u de mogelijke preservatieopties vóór het starten van de kankerbehandeling. De arts houdt rekening met de aard van uw aandoening, het type en de dosis van uw behandeling, uw leeftijd en of u al dan niet een vaste partner hebt.

De mogelijke opties zijn:

Invriezen en bewaren van spermacellen (cryopreservatie)

  • Via spermastaal

Om de spermacellen preventief te beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten van een oncologische behandeling is het raadzaam om ze te laten invriezen en te bewaren. Later bekijken we individueel de optie om de spermacellen te gebruiken bij een kinderwens.

  • Via testisbiopt (biopsie van de teelbal)

In sommige gevallen of indien de patiënt te jong is voor een spermastaal kunnen de spermacellen operatief uit de teelbal gehaald worden (testisbiopt). De dienst urologie zal de operatie met u bespreken en plannen. Het fertiliteitslabo zal het testisbiopt invriezen en bewaren. Later bekijken we individueel de optie om de spermacellen te gebruiken bij een kinderwens.

Tegemoetkoming voor fertiliteitspreservatie

Sinds 2017 heeft het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZA een overeenkomst met het RIZIV (de zgn. onco-conventie), waardoor patiënten met een Belgische mutualiteit een tegemoetkoming kunnen krijgen voor fertiliteitspreservatie, onder welbepaalde voorwaarden.

Aanvraag door arts: verwijzingsformulier 

Via dit formulier kan uw arts u verwijzen voor oncofreezing voorafgaande aan een oncologische behandeling.

Meer informatie?

In deze brochure vindt u meer informatie over fertiliteitspreservatie bij mannen.

U kunt ook altijd contact opnemen met ons Centrum voor Reproductieve Geneeskunde:

  • Tel: 03 821 36 84
  • Fax: 03 821 39 66
  • reproductievegeneeskunde [at] uza [dot] be
Deze informatie werd laatst aangepast op dinsdag 24 november 2020 - 17:11
Auteur(s): Team