Elektroporatie (IRE)

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen stelt een innovatieve techniek ter beschikking bij de behandeling van bepaalde gevallen van pancreaskanker: elektroporatie of 'Irreversible Electroporation' (IRE). Deze maakt gebruik van de Nanoknife-technologie. Een aandeel van de tumoren die door hun ligging nabij of rond bloedvaten voordien moeizaam of niet behandelbaar waren, kunnen met de nieuwe techniek door middel van elektroshocks vernietigd worden. 

Wie komt in aanmerking?

Tumor in de pancreas

Deze hooggespecialiseerde behandeling met Nanoknife kan nuttig zijn als u behoort tot de beperkte groep van patiënten met lokaal gevorderde pancreaskanker (LAPC) fase 3, die niet meer in aanmerking komt voor een klassieke ingreep, waarbij een deel van de pancreas wordt weggesneden en waarbij enkel nog palliatieve chemotherapie aangewezen is. 

De techniek kan ook toegepast worden indien u initieel een LAPC had, maar goed reageert op chemotherapie, waardoor de tumor gekrompen is. Bij deze geselecteerde patiëntengroep kan elektroporatie gebruikt worden in combinatie met een snijdende ingreep. Het doel hiervan is de kans op achterblijvende tumorhaardjes rond de bloedvaten en in de snijvlakken te vermijden. 

Na de toepassing van elektroporatie wordt de chemotherapie (al dan niet in een andere vorm) verdergezet.

Tumor in de lever

Ook als u een bepaalde tumor in de lever hebt die dichtbij en rond bloedvaten ligt, kan u in aanmerking komen.

Hoe werkt elektroporatie?

Bij elektroporatie plaatst de chirurg een 4-6 naalden in de tumor (max. 1,5 tot 2 cm van elkaar) waartussen elektrische stroomstoten gestuurd worden. Deze elektroshoks bedragen gemiddeld 1500 volt tot maximum 3000 volt en worden gegeven in reeksen van 90 pulsen gedurende telkens 90 microseconden. Hierdoor kan de tumor afsterven, zonder schade aan te richten aan de bloedvaten.

Wat is het voordeel ten opzichte van klassieke ablatie door verhitting?

Bij thermische ablatie (TA) wordt de tumor verbrandt met met hitte. Elektroporatie zet de poriën van een tumorcel open door het aanpassen van de tijd en voltage tussen de naalden. Hierdoor ontstaan er ionenstromen die uiteindelijk leiden tot het afsterven van de cel.

Het belangrijkste voordeel van deze techniek t.o.v. de klassieke ablatie door verhitting, is dat de elektroporatie toepasbaar is in de buurt van bloedvaten en galwegen. Bij thermische ablatie worden deze structuren mee beschadigd met de behandelde aanliggende tumor. Hierdoor zouden er complicaties kunnen ontstaan zoals lekkage van de gal en trombose (dichtslibben) van bloedvaten. Dit is niet het geval bij elektroporatie.

Mogelijke risico's

De volgende complicaties kunnen optreden na een behandeling: 

  • maag- en darmklachten
  • infectie
  • leverfunctiestoornissen
  • acute pancreatitis
  • longontsteking
  • vocht naast de longen
  • problemen ter hoogte van de nier
  • bloedvatklontering en bloeding

Dit blijkt uit een studie van een Amerikaanse onderzoeksgroep uit Louisville, waarin 200 patiënten met LAPC fase 3 behandeld werden. Eén of meerdere bijwerkingen traden op in 37% van de gevallen. Het risico op overlijden binnen 90 dagen na de behandeling bedroeg 2%, als gevolg van een oncontroleerbare bloeding, leverfalen of een longembool.*

Kosten behandeling

Elektroporatie wordt nog niet terugbetaald. In bepaalde gevallen kan het innovatiefonds van het UZA gedeeltelijk tussenkomen. Meer informatie krijgt u hierover bij uw arts.

Hebt u vragen hierover of ontvangt u graag meer informatie, contacteer de raadpleging van hepatobilaire chirurgie via tel. +32 3 821 41 27 of +32 3 821 56 60

Bekijk hier de reportage op ATV (18 januari 2017)

* RCG Martin, D Kwon, S Chalikonda, M Sellers, E Kotz, C Scoggins, K. McMasters,K Watkins.Treatment of 200 Locally Advanced (Stage III) Pancreatic Adenocarcinoma Patients With Irreversible Electroporation, Ann Surg 2015;262:486–494

 

Laatst aangepast: 14 januari 2019
Auteur(s): Team hepatobiliaire chirurgie