Cholecystografie

Een cholecystografie is een onderzoek waarbij we met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (tracer) de werking van de leverparenchymcellen en de afvloei van gal door de galwegen kunnen beoordelen.

Dit onderzoek gebruiken we bijvoorbeeld om de totale en regionale leverfunctie te bepalen of om afwijkingen in de afvloei in de galwegen aan het licht te brengen.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet minstens 6 uur nuchter zijn voor het onderzoek. Kinderen (vooral zuigelingen) moeten niet nuchter zijn.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts. Zeg op voorhand als u mogelijk zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding van het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.
 • Bij kinderen tot en met 12 jaar maakt de arts een afspraak op de afdeling kindergeneeskunde. Hier wordt een halfuurtje voor het onderzoek een infuusnaaldje ingebracht als voorbereiding op het onderzoek. Hierna gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • We dienen de tracer bij voorkeur via een ader van de arm toe. 
 • De licht radioactieve vloeistof wordt via het bloed opgenomen in het leverweefsel en uitgescheiden via de galwegen naar het maagdarmkanaal.

Het onderzoek

 • U neemt op uw rug plaats op de onderzoekstafel. De camera wordt ter hoogte van de romp geplaatst.
 • Afhankelijk van de indicatie duurt het onderzoek 40 minuten (bepalen leverfunctie) tot 2 uur (onderzoek van de galwegen) met tussenpauzes.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Na het onderzoek is het belangrijk om extra water (1 liter) te drinken en frequent te plassen.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer. 

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • De beeldvorming kan in totaal tussen de 40 minuten en 2 uur (met tussenpauzes) duren.
 • U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022