Bijcoiling van een hersenaneurysma

Waarom wordt een bijcoiling uitgevoerd?

Enkele maanden na de coiling van een hersenaneurysma wordt een angiografie (bloedvatonderzoek) uitgevoerd ter controle. Meestal is het aneurysma dan volledig afgesloten. In enkele gevallen kan een deel van het aneurysma echter weer openstaan, doordat de coils samengedrukt worden onder invloed van de bloeddruk, doordat de bloedklonter rond het aneurysma verdwenen is of doordat het aneurysma is uitgegroeid.

Om het aneurysma verder af te sluiten, is er soms extra coiling of bijcoiling nodig. Deze tweede coiling (bijcoiling) is meestal minder ingrijpend of risicovol dan de eerste coiling en wordt uitgevoerd in geschikte, geplande omstandigheden. Meestal wordt u dan minstens 2 à 3 dagen (soms langer) opgenomen in het ziekenhuis (meestal op de 4e verdieping op de afdeling neurochirurgie).

Hoe verloopt de behandeling?

De ingreep gebeurt onder volledige verdoving. Na de coiling blijft er een miniem litteken in de lies over.

Voor uw opname in het UZA

Nadat de ingreep is besproken met uw behandeld arts, krijgt u vooraf een consultatie bij de anesthesist.

Aanvullende onderzoeken, zoals een electrocardiogram (ECG), een bloedafname of een hart- of longonderzoek kunnen nodig zijn.

Opname in het UZA

De avond voor de ingreep meldt u zich aan op het centrale onthaal van het UZA. Onze onthaalmedewerkers zullen u doorverwijzen naar de verpleegafdeling waar een verpleegkundige alle praktische zaken met u regelt.

Belangrijk:

 • Verwittig de arts of verpleegkundige als u zwanger bent of als u een allergie heeft (bijvoorbeeld voor contrastvloeistoffen). Als u allergisch bent aan contrastvloeistoffen, dan neemt u de avond voor de ingreep een tablet methylprednisolone 32 mg. Die kunt u krijgen aan het onthaal van de afdeling radiologie (route 143).
 • Overleg het gebruik van medicatie met uw arts. Vermeld het zeker als u bloedverdunners gebruikt.
 • Op de avond voor de ingreep mag u vanaf middernacht niets meer eten of drinken. (U dient minimaal 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn.) De noodzakelijke medicatie mag u op de ochtend van de ingreep met een kleine hoeveelheid water innemen.

De behandeling: bijcoiling

De ingreep kan één tot meerdere uren duren, afhankelijk van de bereikbaarheid en de grootte van het aneurysma. De ingreep gebeurt onder volledige verdoving. 

De interventioneel neuroradioloog voert de ingreep uit in de angiografiekamer (kamer voor bloedvatonderzoek) op de dienst radiologie.

 • U krijgt een infuus met verdoving.
 • Vaak wordt er een blaaskatheter ingebracht via de urineweg.
 • Een dun slangetje (katheter) wordt vanuit de liesslagader tot in de halsslagaders gebracht.
 • Via deze geleide katheter wordt een nog dunner slangetje (microkatheter) heel voorzichtig tot in het aneurysma gebracht.
 • Het aneurysma wordt stap voor stap opgevuld met de coils, totdat het afgesloten is van de bloedbaan. Soms wordt er ter hoogte van het aneurysma nog een stent (metalen buisje) geplaatst dat het bloedvat openhoudt. In dat geval is het nodig om vooraf extra bloedverdunners te nemen. In sommige gevallen kan het aneurysma opgevuld worden met een WEB (Woven EndoBridge).

Eventuele andere behandelingen gericht op uw individuele situatie zal de arts met u bespreken.

Na de bijcoiling worden de katheters verwijderd en sluit de neuroradioloog het gaatje in de liesslagader af met een speciale plug. Het lichaam zal de plug vanzelf afbreken in ongeveer 2 à 3 maanden.


1: aneurysma direct na afsluiting met coils
2: nek rest ontstaan tijdens opvolging

 
Verschillende micro coils gebruikt voor het afsluiten van een hersenaneurysma 

Wat gebeurt er na de behandeling?

U wordt wakker in de angiokamer of op de uitslaapkamer (recovery), waar we uw toestand regelmatig controleren. Ook de prikplaats in de lies houden we goed in de gaten.

Meestal blijft u de rest van de dag op de uitslaapkamer of wordt u overgebracht naar de afdeling medium care of intensieve zorgen. Meestal wordt er een blaassonde geplaatst. Het bezoek is dan heel beperkt.

Als alles goed gaat en u voldoende wakker bent, wordt u de volgende dag teruggebracht naar de verpleegafdeling. Als u uit bed kunt, verwijderen we de blaassonde en de infusen. Dan mag u ook weer normaal eten en drinken en kunt u bezoek op de kamer ontvangen.

De prikplaats in de lies kan na de ingreep pijnlijk zijn. Volg onderstaande richtlijnen om een nabloeding te voorkomen:

 • Blijf direct na het onderzoek minimaal 4 uur plat liggen en hou ook nadien bedrust aan.
 • Gebruik het been van de aangeprikte kant niet (plooi het been ook niet).
 • Gebruik zo weinig mogelijk uw buikspieren (hoest of nies niet overdreven, stel een toiletbezoek uit of ga niet rechtop in bed zitten).

Meestal is bedrust tot de volgende ochtend aangewezen.

U verblijft minstens 2 à 3 dagen (soms langer) in het ziekenhuis.

 

Wat zijn de mogelijke complicaties en risico's? 

Voor de behandeling bespreken uw artsen de specifieke risico’s en de eventuele gevolgen met u. Voor de meeste complicaties zijn er behandelingen en is herstel soms mogelijk.

Onderstaande complicaties zijn het meest ingrijpend:

 • Hersenbloeding (subarachnoïdale bloeding): tijdens of na de ingreep.
 • Herseninfarct (beroerte): door het ontstaan van bloedklonters of vaatspasmen, met mogelijke verlamming als gevolg.
 • Bloedklonters: om bloedklonters te voorkomen, krijgt u bloedverdunners voor en na de ingreep.
 • Allergische reacties: heel zelden treedt roodheid, huiduitslag/-zwelling, heesheid, benauwdheid op door het gebruik van contrastmiddelen en/of medicatie.
 • Schadelijke effecten op de nieren: treedt heel zelden op, vooral bij mensen met een minder goede nierfunctie.
 • Nabloeding in de lies: blauwe plek en zwelling die binnen enkele weken vanzelf verdwijnt.

Neem direct contact met ons op (+32 3 821 30 00) als u in de eerste dagen tot weken na de behandeling last heeft van:

 • plotse hoofdpijn
 • toenemende sufheid
 • verlamming of ander functie-uitval
 • nabloeding in de lies

Wat na mijn ontslag uit het UZA?

 

U rekent best op een kleine week herstel. Daarna kunt u uw normale activiteiten (zoals werk en sport) hervatten in samenspraak met de arts.

 

 • In geval van een onbehandeld, gedeeltelijk of pas behandeld aneurysma adviseren we om de volgende zaken te vermijden:
  - vliegen
  - drukverhogende momenten (sauna, parachutespringen, duiken, pretparkattracties, intensief sporten, geslachtsgemeenschap,…)
 • In geval van een volledig behandeld aneurysma (mits geen tweede aneurysma) en goed herstel van de ingreep: alles is toegelaten.

 

Dit gebeurt er na het ontslag uit het ziekenhuis:

 • U krijgt voorschriften voor medicatie.
 • Indien er bij u een stent geplaatst is, zal u minimaal 3 tot 6 maanden bloedverdunners gebruiken.
 • U krijgt een afspraak voor een controle op de neurovasculaire raadpleging, ongeveer 6 weken na de behandeling. Uw artsen bekijken multidisciplinair welke aanvullende behandelingen, revalidatie en medicatie eventueel nodig zijn.
 • Om te controleren of het aneurysma goed is afgesloten, volgt er 3 tot 6 maanden na de behandeling meestal een katheter angiografie. Indien het aneurysma voldoende is afgesloten, kunnen verdere opvolgingen eventueel met een MRI-scan gebeuren. 
Deze informatie werd laatst aangepast op donderdag 05 september 2019 - 10:09
Auteur(s): Team