Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Bij wie kan het?

Wanneer komt u in aanmerking voor een longtransplantatie?

Omdat een longtransplantatie een zware ingreep is, zijn artsen heel terughoudend om ze als behandeling aan te bieden. Alleen als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt een transplantatie overwogen.

Welke aandoeningen hebben longgetransplanteerden typisch?

Bij een longtransplantatie lijden patiënten meestal aan één van de volgende aandoeningen:

  • COPD: longziekte die meestal veroorzaakt wordt door roken en gekenmerkt wordt door een vernauwing van de luchtwegen. <link naar pneumologie-aandoeningen>
  • Longemfyseem (vorm van COPD): vernietiging van de longblaasjes, meestal door roken van sigaretten of door een aangeboren tekort aan een bepaalde verdedigingsstof van de long.
  • Longfibrose: onherstelbare vorm van abnormale littekenvorming in de long.
  • Mucoviscidose: erfelijke ziekte die leidt tot onherstelbare beschadiging van luchtwegen en longen door een grotere vatbaarheid voor ernstige, terugkerende infecties.
  • Primaire pulmonale hypertensie: abnormaal hoge druk in de bloedvaten van de longen die de inspanningscapaciteit beperkt en het hart beschadigt.

Wat zijn de voorwaarden voor een longtransplantatie?

Omdat er zo weinig beschikbare longen zijn en de operatie zeer zwaar is, zijn er leeftijdsgrenzen vastgelegd. Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

  • De aandoening moet onomkeerbaar zijn en alle andere mogelijke behandelingsvormen moeten zonder resultaat uitgeprobeerd zijn.
  • De patiënt heeft enerzijds een zeer ernstig longlijden, maar moet anderzijds nog fit genoeg zijn om de veeleisende ingreep en revalidatie aan te kunnen.
  • Uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen tegenaanwijzingen zijn.

Voor u aanvaard wordt voor het transplantatieprogramma, worden gedurende een vijftal dagen alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Eens alle resultaten bekend zijn, wordt door het hele team gezamenlijk beslist of u een geschikte kandidaat bent. Belangrijk is dat wij u vragen zich te engageren voor het longrevalidatieprogramma om de slaagkansen van de transplantatie te vergroten.

Raadpleeg voor alle details de brochure Longtransplantatie.

Deze informatie werd laatst aangepast op donderdag 29 maart 2018 - 13:03
Auteur(s): Team