Astma bij kinderen

Astmapatiënten hebben overgevoelige luchtwegen. Door allerlei factoren trekken de spiertjes in de luchtwegen samen. Zo ontstaat er een chronische ontsteking.

Welke factoren lokken astma uit?

Bij astmapatiënten kunnen de volgende factoren problemen veroorzaken:

 • allergische prikkels: bijvoorbeeld huisstofmijt of pollen
 • niet-allergische prikkels: bijvoorbeeld sigarettenrook, inspanning, emoties, infecties, chloordampen

Wat zijn de symptomen van astma?

Astmapatiënten hebben last van een of meerdere van de volgende klachten:

 • kortademigheid
 • benauwdheid
 • moe zijn
 • hoesten
 • hardnekkige slijmen op de borst
 • piepende ademhaling

Als de ziekte niet onder controle is, kan uw kind een astma-aanval krijgen. Het heeft het dan heel benauwd, hoest erg en heeft een moeilijke en piepende ademhaling.

Wat zijn de gevolgen van astma?

Astma komt wereldwijd steeds vaker voor. Kinderen met astma kunnen even onbezorgd spelen en sporten als hun leeftijdgenootjes, op voorwaarde dat ze de juiste behandeling krijgen én volhouden. Educatie op maat staat dan ook centraal in de astmakliniek voor kinderen in het UZA. We informeren ouders en kinderen onder meer met:

 • een model van de luchtweg
 • een overzichtelijke informatiebrochure (voor ouders)
 • het jeugdboek Lot-gevallen van Saskia Reusens (voor lagereschoolkinderen)

Heeft uw kind astma?

Door de volgende vragen te beantwoorden kunt u nagaan of er mogelijk een probleem is met de luchtwegen van uw kind:

 • Heeft uw kind ’s nachts vaak een droge hoest, zonder dat er sprake is van een verkoudheid of luchtweginfectie?
 • Heeft uw kind regelmatig minstens 4 weken na elkaar dagelijks slijmen op de borst?
 • Heeft uw kind ooit 4 weken na elkaar elke dag gehoest?
 • Heeft uw kind regelmatig last van piepen of fluiten in de borst?       
 • Wordt de slaap van uw kind vaak gestoord door piepen of fluiten in de borst?
 • Heeft uw kind bij inspanning vaak last van piepen in de borst?

AIs uw antwoord op minstens 1 van de volgende vragen 'ja' is, dan heeft uw kind mogelijk overgevoelige luchtwegen. Vraag advies aan uw arts.

Hoe wordt astma behandeld en opgevolgd?

De behandeling van astma is erop gericht uw kind een zo actief mogelijk leven te laten leiden met zo min mogelijk medicijnen.

De arts:

 • legt uit hoe u de astma van uw kind onder controle kunt houden.
 • geeft advies wanneer u op een andere behandeling moet overgaan.
 • vertelt u wat u moet doen als uw kind plotseling een aanval heeft.

Meestal krijgt uw kind 2 soorten medicijnen voorgeschreven:

 • ontstekingsremmers als onderhoudsbehandeling
 • luchtwegverwijders om de luchtwegen te ontspannen bij plotse lachten

Het is belangrijk dat uw kind de ziekte begrijpt en weet wat het bij klachten kan doen. Sommige kinderen moeten thuis regelmatig een boekje bijhouden om de ernst van hun astma gedurende een bepaalde periode te registreren.

Het UZA en uw huis- of kinderarts blijven uw kind opvolgen om te kijken of het behandelplan aanslaat. Na enkele weken of maanden (afhankelijk van de situatie) wordt een tweede afspraak gemaakt om het effect van de behandeling te evalueren en eventueel bij te sturen.

Is de astma van uw kind onder controle?

De astmacontroletest

Via de astmacontroletest voor kinderen bepaalt u snel en eenvoudig of de astma van uw kind onder controle is.

Zo werkt de astmacontroletest voor kinderen

Voor elke vraag kan uw kind punten scoren. Per vraag is er slechts 1 antwoord mogelijk. Noteer de score in het antwoordhokje. De optelling van de scores in de rechterkolom geeft aan of de astma onder controle is.

Bereken de score op de astmacontroletest voor kinderen

 • Minder dan 20 punten?
  De voorbije 4 weken was de astma waarschijnlijk niet onder controle.
 • Meer dan 20 punten?
  De voorbije 4 weken was de astma waarschijnlijk goed onder controle.

Vraag uw kinder- of huisarts om advies, of kom op controle in het UZA.

Jaarlijkse controle

Omdat omstandigheden veranderen, en omdat ook uw kind verandert, raden we een jaarlijkse controle aan om na te gaan of de huidige behandeling nog steeds de juiste is. Omdat kinderen zich volop ontwikkelen, gebeurt het regelmatig dat het behandelplan aangepast moet worden.

Laatst aangepast: 16 augustus 2019
Auteur(s): Team pneumologie kinderen