Antirefluxoperatie

Gastroöesophageale reflux wordt ook ‘zuurbranden’ of ‘het zuur’ genoemd. Bij deze aandoening van de het spijsverteringskanaal werkt het sluitspiermechanisme van de overgang van de slokdarm naar de maag onvoldoende. Daardoor stroomt het maagzuur terug in de slokdarm. Als eenvoudige maatregelen zoals koffie of tabak vermijden én medicatie niet helpen, kan worden overgegaan tot de Nissen-operatie.

Wat zijn de oorzaken en symptomen van reflux?

Reflux kan het gevolg zijn een begeleidende maaghernia waardoor het maagzuur vrij gemakkelijk tot in de slokdarm of zelfs helemaal tot in de keel en luchtwegen terechtkomt.
Symptomen zijn pijn achter het borstbeen, een slechte smaak in de mond en prikkelhoest.

Een maagzuur kan ook aanleiding geven tot ernstigere symptomen als slokdarmslijmvliesbeschadiging of "Barret omvorming" wat kan leiden tot slokdarmkanker.

Behandeling

De behandeling van refluxziekte is in de eerste plaats eenvoudig:

Maatregelen zoals koffie, tabak en zware maaltijden voor het slapengaan vermijden, en rechtopzetten van het bedhoofdeinde, kunnen dikwijls al voor belangrijke verbeteringen zorgen. 

Er wordt medicatie onder de vorm van zuurremmers opgestart. De medicatie moet levenslang genomen worden om symptoomvrij te blijven. 

Een alternatief voor de medicatie is een "Nissen operatie." 

Hoe verloopt een antifrefluxoperatie?

Bij een antirefluxoperatie of Nissen-operatie wordt met een kijkoperatie de bovenzijde van de maag (fundus) achter en rond de slokdarm geplaatst en op zichzelf vastgehecht. Zo ontstaat een 360° ‘manchet’ die voor een hoge drukzone zorgt ter hoogte van de overgang slokdarm-maag. De zure maaginhoud kan daardoor moeilijker terugvloeien naar de slokdarm. Daarnaast zal de maagbreuk terug op zijn plaats gebracht worden.

Wat kunt u verwachten na de ingreep?

De opname duurt ongeveer 3 dagen. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u nog een afspraak op de raadpleging heelkunde voor eenmalige follow-up. Voor uw thuiskomst geven we u graag nog het volgende advies:

  • Houd rekening met een moeilijkere inname van vast voedsel: het is normaal dat u nadien tijdelijk het gevoel heeft dat vast voedsel moeilijker passeert, zeker bij wit brood en vlees. Dat gevoel mag maximaal 2 maanden duren. Daarna is radiografisch nazicht nodig.
  • Vermijd gasrijke dranken: omdat u minder gemakkelijk lucht kunt ‘opboeren’, vermijdt u beter gasrijke dranken om een opgeblazen gevoel en winderigheid tegen te gaan.
  • Verder gebruik van zuurremmers: het is mogelijk dat u bij een ernstige slokdarmverbranding nog enkele weken na de operatie zuurremmers moet nemen.
Laatst aangepast: 19 februari 2018
Auteur(s): Team abdominale heelkunde