Begeleiding: hulp en steun

Wie in het ziekenhuis ligt, maakt soms moeilijke momenten door. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Patiëntenbegeleiding

Om uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken, bieden we u begeleiding en ondersteuning op verschillende gebieden. U kunt met uw vragen of problemen steeds terecht bij onze medewerkers van patiëntenbegeleiding of de sociale dienst.

  • Tel. +32 3 821 37 00
  • patbeg [at] uza [dot] be
  • Route 73
  • Open op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur
     

Een vertrouwelijk gesprek met een sociaal werker

Ons team van sociaal werkers kan u bijstaan en raad geven op allerlei gebieden. Gesprekken met hen zijn strikt vertrouwelijk. Lees hier meer over onze sociale dienst.

Een tolk of intercultureel bemiddelaar

In het UZA kunnen anderstalige patiënten rekenen op de hulp van intercultureel bemiddelaars. Zij zijn het aanspreekpunt voor zorgverleners, patiënten en familie die elkaars taal en/of cultuur niet machtig zijn. Het UZA werkt ook samen met het Agentschap Integratie & Inburgering en het Sociaal Vertaalbureau Brussel onthaal vzw. Lees hier meer over interculturele bemiddeling en taalbijstand in het UZA.

Een luisterend oor of helpende hand van een vrijwilliger

Heeft u nood aan gezelschap of een fijne babbel? Zeg het ons. Er zijn vrijwilligers in huis die graag tijd voor u maken en luister­bereid zijn. U kunt ook samen met hen een luchtje scheppen of even naar de winkel of cafetaria in de inkomhal gaan. Bent u blind of slechtziend? Ook dan kunt u een beroep doen op een vrijwilliger om u te begeleiden. Lees hier meer over de vrijwilligers in het UZA

Bezoek van een geloofsgenoot

Als u graag bezoek krijgt van iemand die uw filosofische of godsdienstige visie deelt, kunt u dat in alle discretie vragen aan de verpleegkundigen op uw afdeling. U kunt om de twee weken op zondag en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur deelnemen aan de oecumenische viering. Iedereen is welkom. Meer info vindt u hier.

Begeleiding bij palliatieve zorg

Het UZA biedt ook uitgebreide begeleiding bij palliatieve zorg. Het palliatief supportteam omringt u met aangepaste zorg om pijn te bestrijden, maar ook om u meer levenskwaliteit en comfort te bezorgen. Ook voor uw naasten maken zij graag tijd. Lees hier meer over palliatieve begeleiding en euthanasie.

Delicate keuzes voor later

Bij ziekenhuisverblijven horen soms gevoelige keuzes zoals lichaamsafstand, donatie en wilsverklaringen. De dienst patiëntenbegeleiding informeert u en uw familie hier graag over. Lees hier alvast meer.

Begeleiding bij het overlijden van een dierbare

Iemand verliezen is altijd moeilijk. Voor nabestaanden is het vaak emotioneel een zware tijd, en er moeten nog allerlei praktische zaken geregeld worden. U kunt steeds bij ons terecht voor hulp tijdens deze moeilijke periode. Lees hier meer over hulp en steun bij overlijden.

Psychologen

Confrontatie met ziekte doet veel vragen en twijfels rijzen. U en uw familie kunnen bij een psycholoog terecht voor psychologische begeleiding bij het ziekteproces, zowel tijdens als na de behandeling. Vraag de arts of verpleegkundige een psycholoog te contacteren. Lees hier meer over psychologische begeleiding in het UZA.