Beengeleidingsimplantaat: de Bone Bridge

De Bone Bridge is het eerste beengeleidingsimplantaat dat een oplossing biedt voor personen met een geleidingsverlies, een gemengd verlies of met een eenzijdige doofheid. Net zoals bij een cochleair implantaat en een middenoorimplantaat bestaat het beengeleidingsimplantaat uit een intern deel dat operatief onder de huis wordt geplaatst en een uitwendige spraakprocessor. Het geluid dat opgevangen wordt door de spraakprocessor wordt aan het binnenoor doorgegeven via beengeleiding.

Hoe werkt een beengeleidingsimplantaat?

De microfoon van de spraakprocessor vangt het geluid op en zet dit om in elektrische signalen. Deze signalen worden door de intacte huid doorgegeven aan het interne deel. Dit interne deel zet de elektrische signalen om in mechanische trillingen die worden overgebracht op het schedelbot. Aangezien het binnenoor volledig omgeven is door schedelbot, bereiken deze trillingen meteen het binnenoor.

Wie komt er in aanmerking voor een beengeleidingsimplantaat?

Net zoals bij alle andere prothetische oplossingen, doorloopt u een selectieprocedure om na te gaan of de Bone Bridge de geschikte oplossing is voor uw gehoorprobleem.

Hoe gebeurt de plaatsing van een beengeleidingsimplantaat?

De NKO-chirurg plaatst het beengeleidingsimplantaat tijdens een operatie onder algemene narcose. U verblijft 2 dagen in het ziekenhuis en u bent 3 à 4 weken werkonbekwaam. Na de operatie functioneert het implantaat nog niet. Als uw oor volledig genezen is (4 weken post-operatief), gebeurt de eerste afregeling van het toestel.

 

Beengeleidingsimplantaat
Een beengeleidingsimplantaat

Meer info vindt u op www.medel.com en www.hearring.com