Comfort en service

We stellen alles in het werk om uw opname in het UZA zo comfortabel mogelijk te maken. Daarom voorzien we diverse diensten.