Auditory Steady-State Responses (ASSR/SSEP)

of ook SSEP: Steady-State Evoked Potentials

  • Doelstelling: nagaan welk tonen men nog nét kan horen (en dit op verschillende toonhoogtes: lage én hoge tonen) zonder de medewerking van de patiënt.
  • Verloop: de huid achter de oren en op het voorhoofd wordt gereinigd en hier worden elektrodes geplakt. Vervolgens mag men plaatsnemen op een bed (of in de maxicosi bij baby’s), de ogen sluiten en zich ontspannen. Er worden kleine dopjes in de oren geplaatst en men zal tonen horen waarvan de luidheid steeds een heel klein beetje varieert. Deze geluiden veroorzaken elektrische activiteit in het binnenoor, de gehoorszenuw en de hoger gelegen hersenstructuren. De elektrodes gaan deze signalen opvangen ter hoogte van de schedel. De computer berekent vervolgens of de resultaten die het binnenkrijgt werkelijk reacties zijn van de hersenen of dat er gewoon lawaai opgemeten wordt.
  • Verschil met BERA: deze test is volledig objectief (bij de BERA dient de onderzoeker de resultaten zelf nog te interpreteren), en geeft frequentiespecifieke drempels voor hoge én lage tonen.