Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

Welkom op je stage in het UZA!

Op een stageplaats leer je als ASO al werkend je professionele vaardigheden en kan je deze verder verfijnen.

Het werkaspect van deze stage kan hierbij soms veel zijn en zowel mentaal als fysiek op je wegen.

Hoe graag je de job ook doet, er moet steeds een goede balans zijn tussen opleiding, werken én vrije tijd. Deze balans draagt bij aan een kwalitatieve en leuke stagebeleving.

Zelfzorg en welzijn zijn dan ook centrale ankerpunten waar je tijdens je assistentschap aandacht aan moet besteden.

Het UZA is zich hiervan bewust: Uzacafe, mental coaching, aanspreekpunten en het organiseren van diverse sportinitiaties zijn maar enkele voorbeelden hiervan.

Naast de eigen initiatieven van het UZA kunnen het a-platform (www.aplatform.be), het VASO (www.VASO.be) en jullie ASO vertegenwoordiger in de medische raad (dr. Lauk Berzenji) een aanspreekpunt zijn indien er zich dienst- specifieke of systematische issues zouden voordoen. Zo kunnen eventuele problemen op een anonieme manier en in constructief overleg met de juist partijen besproken worden.

Onze voornaamste boodschap aan jullie is: zorg ook eens voor jezelf. Op deze manier kan je er een mooie en leerrijke periode van maken in het UZA.

Nuttige contacten

Vraag Contactpersoon Contactgegevens
Ik wens info over periodieke onderzoeken (bv. vaccinatiebeleid, screening chemische agentia...), ergonomie, zwangerschapsmeldingen, burn-out en ander werkgerelateerd advies Dienst Arbeidsgeneeskunde 4589 of arbeidsgeneeskunde [at] uza [dot] be
Ik heb klachten rond pesten, 
ongewenst seksueel gedrag op het werk en alles wat een 
psychosociaal risico kan 
inhouden?
Vertrouwenspersoon
Miranda Van De Wiele 
(3119 of 4625)
Ik heb veel stress, zit minder goed in mijn vel en wil graag een groeiproces starten naar meer veerkracht?  Platform Time2Grow met mogelijkheid tot het contacteren van het UZA stresscoach team https://uza.time2grow.be/
Mijn collega’s en/of ikzelf kwamen in aanraking met een schokkende gebeurtenis op het werk en 
zouden hier graag over praten?
Peer support team
4704 of
peersupport [at] uza [dot] be 
Ik wens graag te spreken met een psycholoog. Hoofdpsycholoog Aithne Van den Bossche (5267)
Eva De Backer (5697)
Ik wens met een externe partij te spreken over spanningen in de samenwerking, grensoverschrijdend gedrag, stress/burn-out, conflict... Externe preventieadviseur

Bart Vriesacker
Bart [dot] Vriesacker [at] mensura [dot] be

 

UZA barometer

Om de doelstelling van ‘enthousiaste medewerkers’ kracht bij te zetten wordt er per kwartaal gepeild naar het engagement van UZA medewerkers, bv: met hoeveel zin kwam men de afgelopen maanden werken. Deze resultaten worden anoniem verwerkt en zijn zichtbaar voor de leidinggevenden en het management zodat ze hier verbeterplannen aan kunnen koppelen.

De resultaten van het UZA en je eigen afdeling kan je vinden via het BI-Center op UZAconnect.

UZA beweegt

(Samen) sporten geeft energie. Het aanbieden van ‘sport’ door het UZA zorgt ervoor dat medewerkers gezonder zijn, zich beter voelen, fitter en productiever zijn, minder last hebben van stress, minder vaak ziek zijn of uitvallen en dat er een minder groot verloop is.

Een greep uit het sportaanbod:

 • Start to Golf
 • UZA goes Mont Ventoux
 • Antwerp Ten Miles
 • UZApadel

Meer informatie over UZA beweegt vind je op UZA Connect.

 

UZAcafé

Het UZAcafé is een informeel samenzijn om met collega’s een babbeltje te doen, samen aan de toog te hangen, etc. De café-avonden worden georganiseerd door een bepaalde afdeling en dit in kader van een specifiek thema.

Heb je zin om een UZAcafé te organiseren?

Stuur dan een mailtje met je kandidatuur naar communicatie [at] uza [dot] be samen met een idee over het thema of de originele invulling van jouw café-avond.

Stress en burn-out

Stresscoaching

Herken je stresssignalen bij jezelf en heb je het gevoel dat je de gevarenzone voor overspanning of burn-out nadert?

Weet dan dat je terecht kan bij de UZA-stresscoaches!

13 collega's werden opgeleid tot stresscoach door The Human Link, een organisatie met ruime expertise in stress en burn-out. Deze coaches staan klaar voor jou om naar je verhaal te luisteren en je tips en tricks mee te geven.

Tijdens een kortdurend traject van maximum vijf gesprekken denken ze met je mee over hoe je je balans kan herstellen. Indien nodig verwijzen ze je door naar gespecialiseerde hulpverlening.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kiest zelf met welke coach je een gesprek wil.

Wil je graag een stresscoach contacteren?

Neem dan een kijkje op UZAconnect > Welzijn > Stress en burn-out of neem contact op met Kathleen Dekeirel via het nummer 3899.

Opleidingen

In het UZA hebben we enkele interne trainingen die focussen op het reduceren van stress.

Zo bieden we de opleidingen ‘Stressmanagement: jezelf wapenen tegen stress’ en ‘Hartcoherentie’ aan.

Stressmanagement: jezelf wapenen tegen stress

De cursus stressmanagement is een cursus van vier halve dagen over stressbeheersing.

Het doel van de cursus is nieuwe vaardigheden aanleren om stress op het werk zelf te kunnen hanteren. Na elke les kan je zelf aan het werk met de cursus om greep te krijgen op je ‘werkstress’. Je krijgt elke les een handboek mee met alle informatie en oefeningen.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die stressklachten of overspanningsklachten ervaren, preventief aan de slag willen om burn-out te voorkomen of een lastige periode meemaken en voelen dat het werk een impact heeft op hun functioneren.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij je met een eenvoudige ademhalingstechniek je hart en je brein in balans brengt. Zo kan hartcoherentie je helpen om bijvoorbeeld stress, burn-out-klachten of hyperventilatie te verminderen. Marike De Roze is hartcoherentiecoach en introduceert je graag in de wereld van hartcoherentie tijdens deze opleiding die bestaat uit 4 opleidingsmomenten van 1.5 uur.

Heb je interesse in deze trainingen? Schrijf je dan zeker in via www.myworkandme.com, Eblox HR.

Grensoverschrijdend gedrag

Het UZA wil als organisatie een duidelijke positie innemen tegen grensoverschrijdend gedrag en wil er alles aan doen om geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer te voorkomen.

Indien een werknemer te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag op de werkplaats of hiervan getuige is kan deze terecht bij aanspreekpunten zowel intern als extern.

Interne melding

 • Vertrouwenspersoon
 • Leidinggevende

è  Indien dit grensoverschrijdend gedrag uitgaat van de leidinggevende dan kan men dit gedrag rapporteren aan een hogere leidinggevende of gaat men tot op het niveau van de directeur.

 • Overige interne aanspreekpunten als de arbeidsgeneesheer of HR

Externe melding

Indien men intern niet terecht kan of onvoldoende gehoor krijgt dan kan men terecht bij de externe preventie adviseur psycho-sociale aspecten op het werk (*), Bart Vriesacker. Je kan hem bereiken via mail: Bart [dot] Vriesacker [at] mensura [dot] be.

(*) Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk MENSURA.

Vertrouwenspersoon

Je kan bij de vertrouwenspersoon terecht met klachten rond pesten, ongewenst seksueel gedrag op het werk en alles wat een psychosociaal risico voor je kan inhouden. De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie naar je luisteren, je adviseren over de mogelijke aanpak en je indien nodig doorverwijzen. De vertrouwenspersoon werkt nauw samen met de dienst medisch toezicht (arbeidsgeneeskunde) en de externe preventieadviseur voor psychosociale aspecten.

Interne vertrouwenspersoon: Miranda Van De Wiele 

Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je op UZA Connect.

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Arbeidsgeneeskunde (medisch toezicht)

Arbeidsgeneeskunde waakt (preventief) over de gezondheid van medewerkers die worden blootgesteld aan beroepsrisico’s.

Er kan een beroep gedaan worden op arbeidsgeneeskunde voor:

 • Periodieke onderzoeken (bv. vaccinatiebeleid, screening chemische agentia…)
 • Adviezen over ergonomie
 • Zwangerschapsmelding en werkgerelateerd advies
 • Burn-out begeleiding
 • Re-integratie begeleiding
 • Werkhervatting na ziekte
 • Aangifte van arbeidsongevallen (bv. prikaccidenten, woon-werkverkeer,…)
 • Spontane werkgerelateerde consultatie op vraag van de medewerker

Arbeidsveiligheid

 • Arbeidsveiligheid helpt bij het maken van de SOBANE risico-analyse.
 • Ze evalueren gevaren en risico’s op de diensten aangaande:
  • Brandveiligheid
  • Chemische agentia
  • Veilig werken op werf
  • Ze vervullen ook opdrachten ivm:
   • Analyseren van arbeidsongevallen
   • Organiseren van evacuatie-oefeningen
   • Helpen opmaken rampenplan
   • Opleiden van (nieuwe) medewerkers qua veiligheid

Radioprotectie

De deskundige fysische controle coördineert alle zaken rond radioprotectie. Dit houdt o.a. in:
 • Opleidingen rond radioprotectie
 • Veiligheid van lokalen, RX-toestellen,…
 • Opvolgen dosimetrie
 • Waken over het veilig werken van medeweker (bv. het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen)
 • ...

Externe preventieadviseur

MENSURA 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk VZW
Bart Vriesacker 
Preventiedeskundige Psychosociale aspecten
03 201 55 29
0472 90 53 78

Opvang na een patiëntveiligheidsincident

Of je nu werkt als verpleegkundige, arts, paramedicus of administratief medewerker, je kunt steeds in aanraking komen met een schokkende gebeurtenis op het werk. Als je daardoor nood hebt aan ondersteuning, kun je terecht bij het peer support team.

 

Meer informatie over het support team vind je op UZA Connect.

Ethisch comité

Het 'ethisch comité' of de 'commissie voor medische ethiek' van UZA/UA geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. 

Lees hier meer over het ethisch comité.

Mentaal welzijn - op zoek naar je eigen ANKER

Tijdens perioden van verhoogde stress geraakt bij ieder van ons de balans tussen draagkracht en draaglast op bepaalde momenten meer uit evenwicht. Voor sommigen kan het zelfs aanvoelen als een storm waarin men terecht komt.

Net zoals een boot stabiliteit kan vinden door een anker uit te gooien, kunnen we naar ons eigen ANKER zoeken om met onze ‘emotionele storm’ om te gaan tot deze weer vanzelf overgaat.

Wanneer je het gevoel hebt tijdelijk de controle kwijt te zijn, kan dit anker je helpen om de controle te herwinnen.

Aandacht & Acceptatie

Heb dagelijks aandacht voor je gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Word je hiervan bewust door ze te benoemen zoals ‘ik voel spierspanning’, ‘ik merk een gevoel van verdriet’, … en tracht deze gevoelens/gewaarwordingen toe te laten.

Weet ook dat het hebben van gevoelens bekent dat iets belangrijk is voor jou dus geef hier gehoor aan. Accepteer naast je emoties ook de storm waar je door­heen moet en waar je zo goed mogelijk doorheen zal geraken.

Naasten

Behoud contact met vrienden en familie, zoek steun bij collega’s. Praat ook over andere zaken en zorg voor de nodige ‘luchtigheid’.

Gebruik humor, het zorgt immers voor ontlading en relativering in stressvolle situaties. Maar let op dat belangrijke emoties niet overschaduwd of genegeerd worden en je niemand kwetst.

Niet enkel praten kan steun geven ook samen dingen doen (bv. wandelen) of een leuke boodschap achterlaten.

Kracht van kwetsbaarheid

Iedereen is kwetsbaar en ieder heeft hierin zijn eigen grenzen. We hebben dit nodig om te blijven functioneren dus het is een kracht om onze eigen grenzen te kennen en te durven aangeven.

Spreek daarom je bezorgdheden uit naar je collega’s of lei­dinggevende. Neem een pauze wanneer je overprikkeld geraakt. Trek je, afhankelijk van wat binnen je dienst mogelijk is, even terug uit de werksituatie door de keuken of voorziene ontspanningsruimte op te zoeken.

Op deze manier kan je goede zorg bieden voor jezelf en anderen.

Erop vertrouwen

Vertrouw erop dat je met de situatie kan omgaan. Niet iedereen ervaart een situatie hetzelfde dus niet iedereen reageert op dezelfde manier. Probeer je dus niet te spiegelen aan anderen maar geloof in je eigen kunde en creativiteit om ermee om te gaan.

Rust & routine

Zorg – in de mate van het mogelijke – voor voldoende routine doorheen de dag/ week. Dit biedt meer structuur en voorspelbaarheid, wat het gevoel van controle versterkt.

Erken je eigen signalen

- Krijg je de gedachten in je hoofd niet stilgezet?

Dan ben je mogelijk aan het piekeren. Probeer deze piekergedachten een plaats te geven door eventueel een piekermoment in te bouwen. Het formuleren van helpende gedachten zoals ‘ook al is het moeilijk, ik voel me gesteund dus kan deze periode aan’ kan ook helpen.

- Heb je last van hyperventilatie?

Dan komt dit vermoedelijk voort uit angst- en paniekgevoelens. Bij een hyperventilatie-aanval kan je je ademhaling onder controle krijgen door met je handen een schelp over je mond en neus te ma­ken. Adem rustig in je handen tot je je beter voelt.

- Voel je je neerslachtig, somber…?

Deze gevoelens zijn mogelijke depressieve kenmerken. Dit betekent echter niet dat je een depressie doormaakt. Dit kan namelijk ook een instinctieve overlevingsreactie zijn.

- Ervaar je nachtmerries?

Je brein krijgt veel te verwerken deze periode, wat zich kan uiten in nachtmerries.

Dit is op zich niet ernstig maar het kan wel onaangename - angstige - gevoelens opwekken en de slaap verstoren. In het volgende hoofdstuk over ‘Goede nachtrust’ lees je meer over in- of doorslaap­problemen.

Goede nachtrust

Een stressvolle periode gaat meestal gepaard met meer spanning, werkdruk en angst. Het kan dat je daardoor slechter slaapt.

We geven hier 6 tips mee over hoe je daar mee om kan gaan.

 1. Ga slaperig naar je bed. Ben je nog super alert op je normale bedtijd uur, neem dan nog wat tijd om rustig te worden.
 2. Leg je smartphone, tablet of computer weg in het uur voor je gaat slapen.
 3. Gebruik je bed alleen om te slapen. Vermijd tv kijken, sociale media, je mails checken of lezen in bed. Indien je lang wakker ligt, kom dan uit je bed en doe even iets ontspannend, maar niet boeiend, lees bijvoorbeeld een strip of kijk naar een licht tv-programma.
 4. Cafeïne overdag verhoogt je hartslag en ook je stressgevoel. Als je ’s nachts niet goed slaapt, vermijd overdag dan koffie en energiedranken.
 5. Gebruik de pauze van je werkshift om actief te ontspannen. Ga even buiten wandelen, luister muziek, doe een ademhalingsoefening, ontspan je spieren, maak een praatje,...
 6. Slaapmedicatie kan een tijdelijke oplossing bieden voor een acuut slaapprobleem. We raden je aan om niet elke avond een tablet in te nemen. Ook een halve tablet kan je een nachtje helpen. Wanneer je dit niet stelselmatig doet, geen slaapmedicatie inneemt tijdens het rusten overdag en niet bijneemt bij het ontwaken ‘s nachts, dan zal het je lukken om na de periode dit medicijn achterwege te laten.

Welterusten!

Laatst aangepast: 07 juli 2023
Auteur(s):