Antwerp Artists (Healthcare for Artists)

Antwerp Artists (Healthcare for Artists)

Antwerp HeArts (Healthcare for Artists) is het multidisciplinaire expertisecentrum voor de preventie en behandeling van gezondheidsklachten bij kunstenaars dat werd opgericht door het UZA en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UA. Zowel professionele kunstenaars als liefhebbers kunnen een beroep doen op Antwerp HeArts.

Optimale zorg

Kunstenaars leggen een belasting op hun lichaam op die vergelijkbaar is met de belasting van topsporters. De vele uren training, waarbij steeds dezelfde houdingen en/of bewegingen worden uitgevoerd, in combinatie met stress voor en tijdens de voorstellingen, leiden tot een immense belasting, zowel fysiek als mentaal. Als gevolg daarvan vertonen kunstenaars frequent klachten die interfereren met de artistieke praktijk. Bij de behandeling van deze klachten dient er daarom steeds rekening gehouden te worden met de specificiteit van de kunstenaar. Het expertisecentrum fungeert als verbindende factor tussen de verschillende experten, om de meest optimale zorg aan te bieden voor kunstenaars met klachten. Daarbij is de samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg cruciaal. Daarnaast is het essentieel dat er ook zorg verleend kan worden buiten de kantooruren.

Preventie van klachten

Ondanks het feit dat kunstenaars aan een zeer hoge belasting blootgesteld worden en zij veel risico hebben om gekwetst te worden, wordt er in de artistieke wereld relatief weinig aandacht besteed aan de preventie van klachten. Nochtans blijkt dat het vroegtijdig ingrijpen bij medische problemen tot een significante reductie leidt van het aantal klachten. Het expertisecentrum heeft daarom als doel om in samenwerking met de schools of arts en met het werkveld bij te dragen tot het verder uitbouwen van preventie. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de bestaande diensten.

Afspraak maken

Zowel professionele kunstenaars als liefhebbers kunnen een beroep doen op Antwerp HeArts. U kan een afspraak maken op de dienst S.P.O.R.T.S. van het UZA via +32 3 821 42 02 of via sports [at] uza [dot] be.

 

Meer info over Antwerp HeArts