Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Allergie tijdens anesthesie

Allergische reacties tijdens algemene verdoving kunnen levensbedreigend zijn en vergen een correcte diagnose. Deze diagnose start met een juiste en volledige beschrijving van wat er tijdens de verdoving al gebeurde.

Onderstaande link verwijst naar een vragenlijst die door de anesthesist kan ingevuld worden. Een correct en volledig ingevulde vragenlijst moet helpen om juiste diagnose te stellen en nieuwe reacties in de toekomst te voorkomen.

Download de vragenlijst "Rapportering allergie tijdens anesthesie" voor de anesthesist