Activiteiten

UZA will be able to help you in a variety of specialised therapies. To make it as easy as possible for you, we listed all practical information below.

Activiteiten voor:

 • UZA Research Club: Verbeteren van patient outcomes door implementatie van clinical practice guidelines
  Datum Activiteit:
  wo, 30/01/2019 -
  12:30 tot 13:30
  Locatie:
  Auditorium Kinsbergen

  Dr. Jef Michielsen en dr. Hilde Jansens: Standaardisering antibioticaprofylaxie bij totale heupprothese-ingrepen (clinical practice guideline: in borging)
  Prof. Twan Mulder: Warm aanbevolen, de temperatuur bij neonatale reanimatie (clinical practice guideline: lopende)

  In 2014 werd in het UZA gestart met het implementeren van clinical practice guidelines vanuit de werkgroep procesoptimalisatie en innovatie. Door gebruik te maken van een praktisch bruikbare methodologie en met ondersteuning vanuit de werkgroep, werden ondertussen 10 verschillende multidisciplinaire clinical practice guidelines ontwikkeld. Het resultaat is het verbeteren van patient outcomes, door een duidelijk klinisch proces, het opvolgen van compliance en het bijsturen / verbeteren van het proces gedurende de implementatiefase. Aan de hand van 2 voorbeelden wordt de kracht van deze benadering toegelicht.

  Doelgroep
  Type activiteit
  Organisator
 • UZA Research Club: Incidentele bevindingen
  Datum Activiteit:
  wo, 27/02/2019 -
  12:30 tot 13:30
  Locatie:
  Auditorium Kinsbergen

  Door: Prof.dr. Patrick Cras (UZA), prof. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen) , dr. Pieter Moons (UAntwerpen)

  Incidentele bevindingen zijn ontdekkingen of resultaten die bekomen worden tijdens een diagnostisch onderzoek voor een andere indicatie of tijdens wetenschappelijk onderzoek en die mogelijk betekenis hebben voor de patiënt of deelnemer (of zijn familie). Incidentele bevindingen zijn niet beperkt tot het wetenschappelijk onderzoek. Illustratie daarvan is de term “incidentaloma”, een bijniergezwel groter dan 1 cm dat toevallig ontdekt wordt bij het uitvoeren van een CTscan van het abdomen (0,4%). Klassiek is ook de incidentele bevinding bij diagnostisch whole exome sequencing, waarbij vaak ‘secundaire’ ontdekkingen worden gedaan in andere genen, met een betekenis die niet alleen voor het individu van belang is maar ook voor de ganse familie. In deze analyse beperken we ons tot de incidentele bevindingen tijdens wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal. Een voorbeeld van een incidentele bevinding is een onverwachte detectie van een hersentumor, op een MRI scan van een vrijwilliger. Dit probleem kan zich voordoen in andere onderzoeksomgevingen, waaronder cognitief onderzoek (bijvoorbeeld onverwacht lage geheugenscores in een controledeelnemer) of onderzoek dat biochemische, moleculaire of genomische testen omvat (bijvoorbeeld onverwachte identificatie van een genetische of andere risicofactor). We bespreken of en hoe wetenschappers en biobanken incidentele bevindingen die zijn gegenereerd in onderzoek met lichaamsmateriaal naar de donoren moeten terugkoppelen. Naast ethische aspecten komen methodologische en legale aspecten aan bod.

  Doelgroep
  Type activiteit
  Organisator