Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details
UZA Research Club: Learning from lapses: How to identify, classify and respond to unprofessional behaviour in medical students

door Dr Marianne Mak-van der Vossen, VUmc School of Medical Sciences, Amsterdam Universitaire Medische Centra

wo, 26/06/2019 - 12:30
Auditorium Kinsbergen

De kwaliteit van de gezondheidszorg hangt af van de professionaliteit van artsen. Onprofessioneel gedrag van een geneeskundestudent voorspelt diens latere onprofessioneel gedrag als arts, reden waarom het ontwikkelen van professionaliteit een belangrijk onderdeel is van de basisopleiding geneeskunde. 

Docenten vinden het lastig om te bepalen of een student onprofessioneel gedrag vertoont. Bovendien geven docenten niet snel een onvoldoende voor professioneel gedrag, ook al menen zij dat het gedrag onprofessioneel is. De huidige medisch-onderwijsliteratuur verschaft medisch docenten onvoldoende duidelijkheid over de manier waarop onprofessioneel gedrag ontdekt, geïdentificeerd en geclassificeerd kan worden, en geeft al helemaal geen richting over de wijze waarop het geremedieerd zou kunnen worden. 

Marianne Mak deed onderzoek naar het onderwijzen en toetsen van professioneel gedrag en het remediëren van onprofessioneel gedrag in het basiscurriculum van de geneeskundeopleiding. Zij ontwikkelde drie modellen om onprofessioneel gedrag te herkennen, in te delen, en te remediëren. 

Aandacht voor professioneel gedrag van geneeskundestudenten is belangrijk om drie redenen: het creëren van een cultuur waarin geaccepteerd wordt dat missers in professionaliteit nu eenmaal voorkomen; het aanbieden van gericht onderwijs aan studenten die dat nodig hebben; en het ontdekken welke systeemfactoren bijdragen aan onprofessionaliteit. Deze drie aspecten kunnen bijdragen aan de opleiding van aankomend artsen, en aan het vertrouwen dat hun toekomstige collega’s en hun toekomstige patiënten in hen kunnen stellen.

Doelgroep
Type activiteit
Organisator