Promising biomarkers and therapeutic targets for new cancer therapies: unravelling the role of Polo-like kinase 1.

J. Van den Bossche
Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE)

wo, 15/03/2017 -
12:30 tot 13:30
UZA, Auditorium Kinsbergen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Binnen het onderzoek naar nieuwe kankerbehandelingen heerst er een groeiende interesse in biologische agentia met een specifiek aangrijpingspunt in de cel. Het verstoren van het mitotische delingsproces vormt een belangrijke manier om tumorgroei te remmen en vele klassieke chemotherapeutica grijpen in op het proces van de celdeling. Het therapeutisch gebruik van deze microtubuli-bindende agentia wordt echter gelimiteerd door het optreden van ernstige toxiciteitsverschijnselen. Nieuwe doelgerichte moleculen, die eiwitten inhiberen met een regulatorische rol in de celcyclus, vormen dan ook een boeiend onderzoeksdomein. Polo-like kinase 1 (Plk1), een eiwit dat verschillende cruciale stappen tijdens de mitose reguleert, wordt dan ook aanzien als een zeer beloftevol target voor nieuwe doelgerichte therapie. Het doel van deze studie is enerzijds het bepalen van het belang van Plk1 expressie als prognostische merker en anderzijds een grondig inzicht te verkrijgen in zowel het therapeutisch potentieel als het werkingsmechanisme van de Plk1 inhibitor volasertib alleen of in combinatie met conventionele chemo- en/of radiotherapie, met daarbij een ruime aandacht voor het hypoxische tumormicromilieu.

Ontdek meer informatie over de Research Club van het UZA.

Doelgroep
Organisator
Logo Research Club