Opleiding 'Spirometrie' voor huisartsen: deel 1

De dienst Longziekten van het UZA organiseert in samenwerking met de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen een cursus “SPIROMETRIE” voor huisartsen.

vr, 08/11/2019 -
13:00 tot 17:00
Auditorium Kinsbergen, route 12

Geachte collega,

De dienst Longziekten van het UZA organiseert in samenwerking met de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen een cursus “SPIROMETRIE” voor huisartsen, praktijkassistenten en verpleegkundigen. De cursus bestaat voor een deel uit theoretisch onderricht en voor een deel uit praktijkgerichte opleiding. Bij aanvang van de cursus ontvangt u een naslagwerk.

Deel 1

In het eerste deel wordt de basistheorie van de spirometrie behandeld (spirogram, flow-volume curve, interpretatie curven en getallen, reversibiliteit, normaalwaarden, etc.), maar komen ook alle kwaliteitsaspecten aan de orde t.a.v. praktische uitvoering van de spirometrietest. Dit deel is gemeenschappelijk voor de huisartsen, praktijkassistenten en verpleegkundigen.

Deel 2

In de tweede sessie voor de huisartsen komt vooral casuïstiek aan bod.

Praktische informatie voor huisartsen:

Accreditering

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Inschrijven

De opleiding is volzet.

De cursuskosten bedragen 100 euro en dienen vooraf overgemaakt te zijn op bankrekening: BE31 0010 8931 5555, UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, onder vermelding “Naam deelnemer – voornaam deelnemer/SPIRO/21-PML-15”.

Met vriendelijke groeten,

Prof. E. Oostveen
Prof. dr. J. Van Meerbeeck

Doelgroep
Type activiteit
Organisator