Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details
Duizeligheidscursus der Lage Landen

In de duizeligheidscursus komt de evaluatie en behandeling van evenwichtsstoornissen aan bod. Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in de pathologie van het perifeer vestibulair systeem en hoe dit correleert met de andere stelsels.

do, 07/05/2020 - 09:00 tot vr, 08/05/2020 - 17:00
UZA, Auditorium Kinsbergen, route 12
In duizeligheidscursus komt de evaluatie en behandeling van evenwichtsstoornissen aan bod. Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in de pathologie van het perifeer vestibulair systeem en hoe dit correleert met de andere stelsels.

Doelgroep

De cursus richt zich op artsen die zich willen bekwamen in de evaluatie en behandeling van evenwichtsproblemen.

Onderwerpen

 • Anatomie en fysiologie van het vestibulair systeem
 • Anamnese en klinisch onderzoek
 • Acute continue duizeligheid
 • Aanvalsgewijze duizeligheid
 • Chronische duizeligheid

Opzet

 • Nederlandstalige cursus.
 • Theoretisch: lezingen
 • Praktisch: casuïstiek, demonstraties, vaardigheden

Op het einde van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • Een gerichte anamnese en klinisch onderzoek bij de vestibulaire patiënt uit te voeren en interpreteren.
 • Inzicht te hebben in het behandelplan bij de vestibulaire patiënt (incl. manoeuvres, medicatie, heelkunde)

Organiserend comité

Namens het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen 

 • prof. dr. Vincent Van Rompaey
 • dr. Raymond Van de Berg
 • dr. Bieke Dobbels
 • prof. dr. Olivier Vanderveken

Programma 7 mei 2020

Basisbegrippen

 • 9:00 - 9:10 Inleiding - prof. dr. Olivier Vanderveken (Diensthoofd, NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 9:10 - 9:30 Opfrissing anatomie van het evenwichtssysteem - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 9:30 - 10:00 Gerichte anamnese bij de duizelige patiënt - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 10:00 - 10:30 Een gericht klinisch vestibulair onderzoek - dr. Raymond Van de Berg (NKO-arts, Universiteit Maastricht)
 • 10:30 - 10:50 Pauze
 • 10:50 - 11:20 Uitvoeren en interpreteren van klinische balanstesten - Nolan Herssens - prof. dr. Luc Vereeck (Kinesitherapie, Universiteit Antwerpen)
 • 11:20 - 11:50 Hoe kan je evenwichtsfunctie kwantificeren? Elektronystagmografie en VEMP - prof. dr. Leen Maes (audiologe, Universiteit Gent)
 • 11:50 - 12:20 Video hoofdimpulstesting om de halfcirkelvormige kanalen te testen - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 12:20 - 13:20 Middagpauze

Evaluatie en behandeling bij acute continue duizeligheid

 • 13:20 - 13:50 Neuronitis vestibularis - dr. Bieke Dobbels (Arts, Universiteit Antwerpen)
 • 13:50 - 14:20 Rol van de urgentiearts - dr. Griet Vermeulen (Urgentiearts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 14:20 - 15:00 Tussen leven en plotse dood: wanneer denken aan een cardiale oorzaak? - prof. dr. Johan Saenen (Cardioloog, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 15:00 - 15:20 Pauze
 • 15:20 - 15:40 Stroke versus neuronitis vestibularis - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universiteit Antwerpen)
 • 15:40 - 16:20 Hoe een beroerte herkennen en wat te doen? - prof. dr. Laetitia Yperzeele (Neuroloog, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 16:20 - 17:00 Casussen - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universiteit Antwerpen)

Programma 8 mei

Evaluatie en behandeling bij aanvalsgewijze duizeligheid

 • 09:00 - 09:40 Ziekte van Menière - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 09:40 - 10:00 Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) - dr. Bieke Dobbels (Arts, Universiteit Antwerpen)
 • 10:00 - 10:40 Workshop gericht klinisch onderzoek: Dix-Hallpike, Epley, HIT, covertest, oogvolgbewegingen - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 10:40 - 11:00 Pauze
 • 11:00 - 11:20 Vestibulaire migraine - dr. Bieke Dobbels (Arts, Universiteit Antwerpen)
 • 11:20 - 11:30 Vestibulaire paroxismie - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 11:30 - 12:00 Wanneer beeldvorming doen en wat aan te vragen? - dr. Sven Dekeyzer (Radioloog, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 12:00 - 12:20 Rijvaardigheid van de duizelige patiënt - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 12:20 - 13:20 Middagpauze

Evaluatie en behandeling bij chronische duizeligheid

 • 13:20 - 14:00 Wanneer denken aan neurodegeneratief lijden - prof. dr. David Crosiers (Neuroloog, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 14:00 - 14:30 Bilaterale vestibulopathie (evenwichtsuitval) - dr. Bieke Dobbels (Arts, Universiteit Antwerpen)
 • 14:30 - 15:10 Cervicogene duizeligheid, PPPD - dr. Raymond Van de Berg (NKO-arts, Universiteit Maastricht)
 • 15:10 - 15:30 Pauze
 • 15:30 - 16:00 Binnenoorfistels en superior semicircular canal dehiscence - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 16:00 - 16:50 Brughoektumoren - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)
 • 16:50 - 17:00 Conclusie - prof. dr. Vincent Van Rompaey (NKO-arts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Inschrijven

Schrijf hier vóór 1 maart 2020 in voor de duizeligheidscursus. De cursus zal beperkt worden tot 120 deelnemers.
 • Prijs: artsen €600, industrie €1200.
 • Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE31 0010 8931 5555 Swift code (BIC) GEBABEBB met de vermelding ‘21NKO14’ + achternaam en voornaam. Gelieve het bewijs van betaling ook te mailen aan het cursussecretariaat via nko [at] uza [dot] be
 • Aanmeldingen zullen aanvaard worden op basis van “eerst betaald, eerst bediend”. U zult bevestiging ontvangen per e-mail.
 • Op basis van een geschreven afmelding zal terugbetaling van de kosten worden verricht, tot 4 weken voor de cursus. Na deze datum zullen geen kosten meer worden terugbetaald.

Praktisch

 • De cursus vindt plaats in het auditorium Kinsbergen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
 • Accreditatie zal aangevraagd worden.
Type activiteit
Organisator