Control of movement in dancers and performers from a biomechanical point of view.

E. Jacobs
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

wo, 08/03/2017 -
12:30 tot 13:30
UZA, Auditorium Kinsbergen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Dansers en theaterperformers ondervinden dagelijks een hoge fysieke belasting tijdens hun repetities en voorstellingen. Het is daarom van cruciaal belang om hun kinematica en kinetica in kaart te brengen om deze belasting te begrijpen. Nochtans werd de groep van theaterperformers tot op heden nog nooit biomechanisch onderzocht. De controle van beweging bij dansers werd echter wel reeds uitvoerig onderzocht in biomechanische studies, maar steeds met een vastgelegde/repetitieve dansbewegingen. Het huidige onderzoek, gestuurd vanuit REVAKI/Antwerp HeArts, buigt zich daarom over bewegingsonderzoek bij theaterperformers van Jan Fabre met een vrijwillig, niet vastgelegd bewegingspatroon. Deze performers werden kinematisch en kinetisch onderzocht in het M²Ocean labo (UZA/REVAKI). De huidige lezing geeft een inkijk in de preliminaire resultaten van deze studie.

Ontdek meer informatie over de Research Club van het UZA.

Doelgroep
Organisator
Logo Research Club