REACH: Early Respiratory Effects of Air pollution on CHildren

donateWe willen graag dat onze kinderen voldoende beweging krijgen. Daarom sturen wij ze, vaak tijdens piekuren, de weg op richting school, naar de sportclub,... Maar is deze vorm van beweging wel zo gezond met de luchtverontreiniging die er in Vlaanderen is? En wat doet die luchtverontreiniging met de gezondheid van onze kinderen? Dit zijn vragen die het UZA, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), onderzoekt in het project: REACH. Het onderzoek staat onder leiding van prof. Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde en kinderlongarts.

Eerste kwantitatieve meetingen bij de jeugspelers van Beerschot

De eerste kwantitatieve metingen gingen op 4 april door bij de jeugdploegen van Beerschot. In deze eerste studie willen we de effecten van acute blootstelling aan een slechtere luchtkwaliteit onderzoeken. De spelers zullen trainen op enerzijds een hele groene omgeving en anderzijds een minder groene omgeving. Voor en na de training zullen bij alle spelers verschillende testen worden afgenomen zoals een bloeddrukmeting, meting van de longfunctie, afname van een ademstaal,…

Maatschappelijk en relevant

Luchtverontreiniging is een maatschappelijk relevant en actueel thema. Zo heeft onderzoek door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) aangetoond dat luchtverontreiniging een belangrijke impact kan hebben op onder meer luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Ook in Vlaanderen wordt erkend dat het inademen van fijnstof niet zonder gevaar is. We moeten dus extra oplettend zijn. Kijk maar naar de invoer van lage-emissiezones in onze steden.

Waarom is onderzoek nodig?

Prof. Stijn Verhulst vertelt: ‘Intussen weten we dat zowel kinderen als volwassenen met longaandoeningen meer klachten hebben in een omgeving met veel luchtverontreiniging. Onze kinderen zijn de meest kwetsbare groep in de samenleving. Ze zijn kleiner, ademen sneller en verwerken blootstelling aan luchtverontreiniging slechter dan volwassenen. Bij het project REACH willen we voor de eerste keer in België kwantitatief vaststellen wat de impact is van luchtverontreiniging op gezonde kinderen. We vermoeden dat luchtverontreiniging een impact kan hebben op de longen en het hart- en vaatstelsel, ook bij gezonde kinderen. De mogelijkse nadelige effecten van slechtere luchtkwaliteit op de gezondheid van kinderen werd in het verleden nog niet uitvoerig onderzocht. Dit is essentieel aangezien kinderen de meest kwetsbare groep in onze samenleving zijn omdat hun longen en hart- en vaatfuncties alsook hun immuunsysteem nog in volle ontwikkeling zijn. Schade kan dus een impact hebben op latere leeftijd, tijdig detecteren en ingrijpen is noodzakelijk."

“Er is uiteraard al door verschillende instanties en organisaties onderzoek verricht naar luchtverontreiniging. UAntwerpen heeft in recent onderzoek nog de hoeveelheid fijnstof in de straten van Vlaanderen in kaart gebracht. Echter, de precieze gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn eigenlijk nog niet duidelijk. Tot op vandaag zijn er geen studies beschikbaar die een rechtstreeks, één op één, relatie bestuderen tussen de graad van luchtverontreiniging (concentratie fijn stof – concentratie stikstofoxide) en de impact ervan op longfunctie en functies van hart- en bloedvaten bij kinderen. Het UZA wil graag dit onderzoek opstarten. We zien het als onze verantwoordelijkheid naar de samenleving toe". 

Laatst aangepast: 05 april 2022
Auteur(s):