Afspraak maken

+32 3 821 35 68

PET-onderzoek van de hersenen

 

Waarom wordt een PET-onderzoek van de hersenen uitgevoerd?

Een neuropet of een PET scan (Positron Emissie Tomografie) met FDG (een licht radioactieve suikerstof) is een onderzoek waarmee bepaalde afwijkingen in de hersenen kunnen worden opgespoord.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een PET-scan van de hersenen uit te voeren, bijvoorbeeld:

 • geheugenstoornissen
 • dementie
 • epilepsie
 • een hersengezwel

Meestal gebeurt er tegelijk een CT-scan van de hersenen met een lage stralingsdosis en zonder radiologisch contrast.

Waarop moet u letten voor u naar het onderzoek komt?

 • U moet minstens 6 uur nuchter zijn voor de start van het onderzoek. “Nuchter” wil hier zeggen dat alle suikerhoudende dranken en voeding verboden zijn. Praktisch gezien is enkel water, thee of koffie toegestaan op voorwaarde dat er niets wordt toegevoegd (geen suiker, melk, citroen of zoetstof). Pas na het onderzoek mag u opnieuw eten.
 • Uw geneesmiddelen mag u gewoon innemen met water; geneesmiddelen voor suikerziekte worden niet ingenomen de ochtend van het onderzoek. Een eventuele insulinedosis dient te worden verlaagd: dit overlegt u best met uw arts.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg zo nodig met uw arts.
 • Gelieve bij uw afspraak en voor het onderzoek te melden indien u lijdt aan suikerziekte, claustrofobie of indien u mogelijk zwanger zou kunnen zijn.
 • Om praktische redenen wordt er slechts één familielid of begeleider toegestaan tijdens de voorbereiding van het onderzoek.

Hoe verloopt de voorbereiding van het PET-onderzoek van de hersenen?

 De voorbereiding van het onderzoek neemt ongeveer 1 uur in beslag:

 • Na aankomst op de afdeling wordt de suikerspiegel in het bloed gemeten door middel van een kleine vingerprik, soms met een bloedname.
 • Er wordt een infuus geplaatst in een ader van de arm. De suikerstof wordt via het infuus ingespoten en moet 30 minuten inwerken.

Hoe verloopt het PET-onderzoek van de hersenen?

 • Het PET-onderzoek duurt in het totaal 10 à 15  minuten. Het is belangrijk dat u gedurende deze tijd zo goed mogelijk stil blijft liggen.
 • Na het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
 • Na het onderzoek mag u zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (vb. samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Resultaten 

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Zijn er mogelijke risico's of bijwerkingen bij een PET-onderzoek van de hersenen?

De suikerstof die voor de PET-scan wordt gebruikt komt overeen met het lichaamseigen glucose, dus bijwerkingen hiervan zijn vrijwel uitgesloten. Omdat er bij dit onderzoek geen radiologisch contrastmiddel wordt gebruikt zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Verwittig ons bij annulering

Als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen, gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. De suikerstof is duur en wordt per patiënt besteld. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Deze informatie werd laatst aangepast op dinsdag 20 maart 2018 - 11:03
Auteur(s): Team nucleaire geneeskunde