Afspraak maken

+32 3 821 47 13

Bronchoscopie

Een bronchoscopisch onderzoek is een onderzoek waarbij de longarts letterlijk in uw luchtwegen kijkt met een bronchoscoop. Dat kijkinstrument bestaat uit een dunne slang en een lens of een kleine videocamera om de luchtwegen te onderzoeken. Met behulp van dit kijkinstrument kunnen ook kleine stukjes weefsel worden weggenomen en slijm of spoelvloeistof worden afgezogen voor verder onderzoek in het laboratorium.

Een bronchoscopisch onderzoek lijkt op het eerste gezicht een vervelende ingreep. Toch kan het met de huidige instrumenten en verdovingsmogelijkheden snel worden uitgevoerd, zonder dat u er al te veel last van ondervindt.

Waarom wordt een bronchoscopie uitgevoerd?

Een bronchoscopie kan noodzakelijk zijn om een diagnose te stellen van een longinfectie, een longtumor enz. Als de arts een verdacht letsel ziet, zal hij een weefselstaal van de luchtweg of de long nemen voor bijkomende onderzoeken. Het kan ook noodzakelijk zijn om een vreemd voorwerp op te sporen en te verwijderen of om een longbloeding te lokaliseren en zo mogelijk te stoppen.

Hoe verloopt de voorbereiding op een bronchoscopie?

  • De arts zal voor het onderzoek vragen stellen over:
   • mogelijk bloedingsprobleem, hartafwijking of kunstklep
   • eventuele medicatie of verdovingsmiddelen
   • medicijnen die u inneemt
 • Verwittig de arts als u zwanger bent.
 • Zorg dat u vanaf middernacht nuchter bent als het onderzoek in de voormiddag gebeurt. Bij een onderzoek in de namiddag mag u voor 8 uur ’s morgens nog licht ontbijten.
 • U krijgt een tabletje om beter te kunnen ontspannen.
 • Als u een kunstgebit draagt, wordt u gevraagd dit voor het onderzoek uit te nemen.
 • Om hoestneigingen door het gekriebel van de slang tegen te gaan, wordt de keel voor het onderzoek verdoofd. De arts of verpleegkundige besproeit de keel met een bittere vloeistof en druppelt verdovingsvloeistof in de luchtwegen. Die verdoving bemoeilijkt het slikken een beetje, maar is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. Als de arts via een neusgat de bronchoscoop in de luchtwegen brengt, wordt ook het neusgat verdoofd.

Omdat u na het onderzoek soms minder alert bent, mag u zelf niet met de wagen naar huis rijden. Zorg er dus voor dat een familielid of kennis u naar huis kan brengen.

Hoe verloopt een bronchoscopie?

Tijdens het onderzoek zit of ligt u op een onderzoeksbed. Uw hartslag en zuurstofsaturatie worden voortdurend gemeten en gevolgd en u krijgt extra zuurstof toegediend.

Nadat de keel of neus werden verdoofd, plaatst de arts of verpleegkundige een bijtring tussen de tanden. Dan wordt de bronchoscoop via de mond (of de neus) en de keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. Omdat de bronchoscoop zich tijdens het onderzoek tussen de stembanden bevindt, kunt u niet spreken. U kunt wel normaal ademen.

Afhankelijk van de reden van onderzoek en van wat de arts in de luchtwegen ziet, wordt slijm of weefsel afgenomen voor onderzoek. Soms wordt er een spoeling van de kleinere luchtwegen en longblaasjes uitgevoerd.

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan onaangenaam zijn. Het duurt ongeveer 5 tot 20 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de bronchoscopie wordt u nog enige tijd in observatie gehouden tot u zich goed genoeg voelt om naar huis te gaan. Tot 2 uur na het onderzoek kunt u beter niet eten of drinken om te vermijden dat u zich verslikt.

Na het onderzoek kunt u last hebben van volgende klachten:

 • Temperatuurverhoging: ’s avonds kan die oplopen tot 39°C. Neem eventueel een Dafalgan 500mg. De volgende ochtend is de temperatuur weer normaal.
 • Kortademigheid en hoestklachten (na longspoeling): klachten verdwijnen na enige tijd.
 • Bloederige fluimen ophoesten: verdwijnt meestal vanzelf in de loop van de dag.
 • Pijnlijke keel: verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek. Er is een zeer beperkt risico op een allergische reactie op het verdovingsmiddel. Zeldzame medische verwikkelingen zijn schade aan de stembanden, longbloeding, klaplong, hartritmestoornissen en laag zuurstofgehalte. Contacteer onmiddellijk uw arts als u na het onderzoek last blijft hebben:

 • De koorts blijft aanhouden.
 • De kortademigheid en/of hoest blijven bestaan.
 • Het opgeven van bloederige fluimen blijft bestaan of neemt in ernst toe.
Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team pneumologie