Klinische en de neurobiologische effecten van jeugdtrauma

F. Van Den Eede, L. Cassiers
Psychiatrie UZA, CAPRI UA

wo, 22/03/2017 - 12:30 - 13:30
UZA, Auditorium Kinsbergen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Traumatische gebeurtenissen in de kindertijd (zoals fysieke en emotionele mishandeling en seksueel misbruik) zijn helaas erg prevalent in onze samenleving en kunnen verregaande gevolgen met zich meebrengen tijdens de volwassenheid, zowel op mentaal als op lichamelijk vlak. In de huidige presentatie zal er eerst een kort overzicht gegeven worden van de klinische gevolgen op volwassen leeftijd. Vervolgens zal er dieper ingegaan worden op de gepaard gaande neurobiologische ontregelingen, meer bepaald de disfunctie van het neuro-endocrien systeem, de interactie met genetische factoren en de wetenschappelijk inzichten vanuit het beeldvormend onderzoek van de hersenen. Het wetenschappelijk onderzoek dat in dit domein verricht wordt in het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) FGGW UA en in het UZA zal eveneens toegelicht worden.

Ontdek meer informatie over de Research Club van het UZA.

Doelgroep
Organisator
Logo Research Club